Stopp för mobilpill i bil

På torsdag blir det förbjudet att hålla i mobilen eller annan kommunikationsutrustning och samtidigt köra motordrivet fordon. Foto: Malena Olsson
Textstorlek:

På torsdag börjar de nya reglerna för mobilen i bilen att gälla. Och förbudet mot att hålla i och använda mobilen under körning gäller även annan kommunikationsutrustning, som gps och kommunikationsradio.

​Den nya lagtexten som gäller från den första februari lyder:

”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen.”

Det innebär förbud mot köra och samtidigt rattsurfa eller att hålla i telefonen vid samtal.

Ringa samtal får man göra, men då ska det ske via handsfree eller bilens anläggning så att man inte -behöver trycka och titta på telefonen.

Förbudet gäller alla typer av kommunikationsutrustning men även alla typer av motordrivna fordon.

För den som ertappas med att sitta i bilen och fingra på eller prata i mobilen väntar böter.

I dag finns inget fastställt belopp och det gör att polisen inte kan utfärda ordningsbot på plats.

Istället bestäms beloppet av domstol vid fällande dom eller av åklagare vid utfärdande av strafföreläggande.

De nya reglerna är en skärpning av de regler som infördes 2013 om att mobilen inte får inverka på bilkörningen.

Sverige är ett av de sista länderna i Europa som inför totalförbud mot att använda mobilen bakom ratten.

 Agnetha Brolin

 

Fakta: Mobilen i bilen ​ 

Kör du i 40 km/timmen och tittar på mobiltelefonen i två sekunder hinner bilen rulla 22 meter utan att du har koll på vägen.

En undersökning från Transportstyrelsen från 2016 visade att 50 procent av svenskarna pratar i mobilen utan handsfree när de kör. 37 procent uppgav att de sms:ar eller använder andra textmeddelandetjänster bakom ratten.

Källa: Transportstyrelsen