Svag minskning av älgolyckorna

Textstorlek:

​Viltolyckorna ökar i trafiken, men i Gävleborg syns en svag minskning av trafikolyckor med älg. Det framgår av Viltolycksrådets färska statistik för 2017.

År 2010 var första året det var lagstadgat att anmäla trafikolycka med vilt till polis. Sedan dess sammanställer Viltolycksrådet anmälningarna.

När 2017 års statistik nu finns tillgänglig, kan åtta års likvärdigt sammanställd statistik ge en bra bild över utvecklingen. Och den är entydig.

Antalet viltolyckor i landet ökar relativt konstant och 2017 registrerades fler trafikkollisioner med vilt än alla de andra tidigare redovisade åren.

Av de totalt 61 259 trafikolyckorna i hela landet, dominerar rådjuren med 45 851 olyckor.

Vildsvinen står för den kraftigaste ökningen över de åtta åren, men även hjortdjur visar tydlig ökning. Trafikolyckor med älg inblandad ligger nästan konstant på samma antal. För 2017 är antalet obetydligt över ett åtta-årigt snittvärde.

Statistiken för olyckor med vilt i Gävleborgs län överensstämmer i huvudsak med de nationella trenderna. Undantaget är just älgolyckor som ligger cirka tio procent under länets åttaåriga snittvärde. 160 älgolyckor under 2017 är ett mindre antal än fem av de andra sju redovisade åren.

Antalet rådjursolyckor i Gävleborg ligger däremot nära 20 procent över snittvärdet och med 1 333 registrerade olyckstillfällen är det all-time-high.

Åtta redovisade trafikolyckor med vildsvin under 2017 är blygsamt över tidigare toppnotering och arten har varit representerad i olycksstatistiken de senaste sju åren.

Det totala antalet viltolyckor, 1 524, är också en rekordnotering för länet.

Under 2017 inträffade de flesta olyckor med älg i länet under perioden september–december samt i januari.

När det gäller rådjur är det månaderna oktober, november och december samt januari som visar flest trafikkollisioner.

Antalet registrerade olyckor med rådjur låg mellan 150 och 200 under dessa månader.

För ingen av årets övriga åtta månader visar statistiken fler än hundra trafikolyckor med rådjur inblandade.

Uffe Stridsberg