Tänd ett ljus och värna det!

Textstorlek:

Vågar man i starten av det nya året komma med en uppmaning? Utan att bli världsfrånvänd och blunda för verkligheten bara säga: Tänd ett ljus! Även det minsta ljus kan lysa upp ett mörkt rum. Om flera tänder sitt ljus är mörkret till slut helt övervunnet.

Vi kan få god hjälp av årstiden och vetskapen om att vi går mot ljusare tider. Det kan inga mörka krafter i världen ändra på. Denna växling mellan dag och natt, mellan vinter, vår, sommar och höst finns till och med i alla levande varelsers celler, enligt den senaste forskningen.

Att så mycket blivit bättre och fortsätter att bli bättre i vår värld och i vårt land är något att glädjas åt och hylla. Gemensamma ansträngningar har gett resultat: demokrati, välstånd, frihet och fred. Extrem fattigdom minskar i världen. Och alltfler inser att mänskligheten måste sluta leva på ett sätt som riskerar släktets existens. Även detta kan vi glädjas åt.

Men framsteg sker inte automatiskt. Det är vi själva som kan ändra på historiens gång. Ofta genom hur vi lever, hur vi beter oss i vardagen – mot varandra och mot oss själva. Mot naturen och djuren.

Året vars tröskel vi just passerat är ett valår. Vi har rätt att gå till valurnan och välja vilka vi ger förtroendet att företräda oss. Folkstyret är inte perfekt och kommer aldrig att bli det, men alla kända alternativ är sämre. Se på stater utan demokrati och rättsväsende och inse hur priviligierade vi européer är!

Vi kan vara stolta över den rösträtt som våra förfäder erövrade åt sig själva och åt oss. Det är vår plikt att värna den.

När detta är sagt så får vi inte blunda för bristerna och skevheterna i systemet. Nyårsraketer som ska lysa upp himlen och hylla det nya året riktades i år mot poliser och brandmän på flera håll i Sverige. År 2017 inträffade nästan en skottlossning om dagen där sammanlagt över 40 människor miste livet.

Utmaningarna är stora för alla som vill påverka samhällsbygget. Sjukvård, invandring samt lag och ordning är de frågor som väljare nu rankar högst. Får våra äldre den omsorg och vård de har rätt till? Hur ska vi få integrationen av nyanlända att fungera?

Kan polisen och rättsväsendet utplåna den grova organiserade brottsligheten och stoppa dagliga skjutningar? Kommer alla gruppvåldtäkter som drabbat unga kvinnor att klaras upp? Och i spåren av Metoo: får vi tillbaka kvinno-friden och kommer svinaktiga män att göra sinnesändring?

Du och jag är med och avgör framtiden, genom handlingar eller med passivitet. Med våra ord eller genom vår tystnad. Det är så vi måste se på vår tid. Mörkret finns där och kommer alltid att finnas. Det är upp till oss att välja ljuset, tända det och värna det.

Så enkelt och så svårt!

Bo Höglander