4  000 företag försvann

Bolagsverket rensar bort enskilda firmor som inte varit verksamma på länge.​ Foto: Thinkstockphotos.com
Textstorlek:

​Drygt hälften av alla enskilda näringsidkare i Gästrikland blev avregistrerade 2017.

Bolagsverket avregistrerade drygt 4 000 företag i Gästrikland under 2017. Det kan handla om enskilda firmor som inte har haft någon verksamhet under en längre tid. De togs bort ur Bolagsverkets register, för att de vill ha så aktuella uppgifter som möjligt.

– Under 2017 gjorde vi en större insats för att rensa ut overksamma företag, säger Michael Holmström, konsult på Bolagsverket.

Avregistreringarna gjordes länsvis men det förklarar inte varför Gästrikland hade så mycket större andel overksamma enskilda firmor än resten av landet.

– Nej, insatsen gjordes i hela landet under året, säger Michael Holmström.

Johan Tunhult är näringslivschef på Gävle kommun. Han menar att den kraftiga minskningen av enskilda näringsidkare kan bero på flera saker.

– Vi är i en högkonjunktur med stark arbetsmarknad, en del väljer att gå över från eget företag till anställning, säger Johan Tunhult.

Han tar också upp att ändringar av rot- och rutavdraget kan ha minskat antalet företag eller att det beror på Bolagsverkets utrensning av overksamma företag förra året.

– Jag har själv haft ett sådant företag och fick ett meddelande om automatisk avregistrering.

Antalet registrerade enskilda näringsidkare i Gästrikland minskade med 52 procent 2017, medan landets genomsnittliga minskning låg på 11 procent.

Marita Grufvik

 

Fakta: Att avregistrera företag ​ 

Skatteverket kräver aktiv verksamhet för att behålla F-skatten.

Om du inte vet om du ska driva verksamheten vidare i framtiden, vill Skatteverket att du lägger ner företaget.

För att avsluta verksamheten ska du beskatta egna uttag, återkalla F-skatten hos Skatteverket och även avregistrera din enskilda firma hos Bolagsverket.