Kryptovaluta på industriområdet i Norrsundet

Textstorlek:

​NÄRINGSLIV Den första mars flyttar ytterligare några företag in på det gamla industriområdet i Norrsundet.

Bränsletillverkaren Colabitoil har genom sitt fastighetsbolag tecknat avtal med bland annat Londonbaserade bolaget Block Trade Technology LTD, BTT.

Hyresavtalet är på fem år och gäller till att börja med en yta på 2 289 kvadratmeter. Men det finns en avsiktsförklaring om att hyra ytterligare 22 408 kvadratmeter inom ett år, vilket är en stor del av den totala arean som är på 33 000 kvadratmeter.

BTT är dotterbolag till Stockholm IT Ventures AB, och ska använda lokalerna i Norrsundet till uppställning av 1 880 servrar.

– Flyttningen av servrar från icke kryptovänliga länder till Sverige, är något vi förutspått och som nu blivit en stark trend, säger BTTs verksamhetschef Fredrik Waijnstad och Stockholm IT Ventures VD Anthony Norman i en kommentar.

Enligt Colabitoils VD, Jan Nordlöf, flytar även Underhållsresursen AB in på området den första mars.

– Båda hyresgästerna genererar synergier som bidrar till en hållbar kärnverksamhet. Med BTT gör vi det genom att använda överskottsvärme för egen användning, säger han.