Ny lekplats för gäddor

Det nya lekområdet för fisk ligger precis intill idrottsplatsen vid Måsberget och har vallats in för att kunna svämma över från vårvinter fram till midsommar. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

SJÖÄNG/SÄLTORNA Det ska bli lättare för fisk att vandra upp och leka intill Måsbergets idrottsplats mellan Brynäs och Bomhus. Arbetet med att göra våtmarken till ett attraktivt lekområde är i full gång och redan i vår ska det vara klart.

– Vi gör i ordning så att fisk av alla slag ska kunna gå upp och leka, säger Lars Ljunggren från Sportfiskarna som ställer i ordning lekområdet i ett projekt i samarbete med Gävle kommun och Länsstyrelsen.

Kommunen är projektägare och finansierar projektet tillsammans med Länsstyrelsen.

Området som görs i ordning kallas Sältorna och Sjöäng och är översvämningsmark som tidigare varit strandängar. Under perioder har det varit betesmark.

Sedan i december har grävare från NCC varit på plats. Våtmarken har vallats in så att änget kan fyllas med vatten på vårvintern och som står kvar över lekperioden fram till tiden runt midsommar.

– Det ökar förutsättningarna för att fisk, främst gädda, kan ta sig upp och leka, säger Lars som följer arbetet på plats för att se till att lekområdet får optimal funktion.

– En konsult har gjort ritningar och detaljplanerat området, men det kan behövas lite justeringar utifrån verkligheten under arbetets gång, förklarar han.

Samtidigt som våtmarken görs i ordning för främst gädda och abborre, prepareras bäckarna för att bli lekområden för havsöring.

Järvstabäcken och Hemlingbybäcken rinner ihop i kanten på våtområdet och bildar en gemensam bäck de sista 500 meterna ut till Inre fjärden i havet.

Intill sammanflödet har en ny bäckfåra grävts parallellt med Järvstaväcken. Där har sten i olika storlekar lagts ut varsamt och strategiskt för att sakta farten på vattnet vid vårflod och för att skapa bra vandringsväg och lek-områden för havsöring.

– För att säkerställa att fisken kan ta sig upp i bäckarna ska tre vandringshinder tas bort. Dels två trummor som är fellagda ur fiskvandringssynpunkt, dels en dämning.

Tidigare provfisken visar att det finns eller i alla fall har funnits öring i både Järvstabäcken och Hemlingsbybäcken. Nu är förhoppningen att beståndet ska öka.

När området är färdigt till våren kan fisken få lite hjälp på traven att hitta det nya lekområdet.

– Vi sätter fällor för att se att de hittar hit, och det kan bli så att vi fångar gädda precis före lekperioden och sätter ut dem här.

När det gäller abborre kan det även bli frågan om utsättning av rom.

Området ligger stadsnära och tanken är att det ska bli ett lättillgängligt friluftsområde.

– I förlängningen kan det göras vandringsstråk, rasplats, utkikstorn och så vidare, säger Lars.

Även fågellivet gynnas av våtmarken och det kommer att sparas ”öar” över änget så att det gynnar fågellivet ytterligare.

Däremot är tanken inte att det ska förekomma något fiske på platsen.

– Målet är att det ska leda till bättre fiske i Inre fjärden och utåt. Gäddfisket har blivit sämre längs kusten, så det här är ett sätt att gynna både fisken och fisket.

Agnetha Brolin