Stödpengar till Ljusdals företagsklimat

Textstorlek:

NÄRINGSLIV Ljusdals kommun är en av de kommuner som kan ta del av de pengar som regeringen bett Tillväxtverket att dela ut till kommuner som har det särskilt tufft.

– Pengarna ska vara en injektion och syftet är att förbättra möjligheterna att utveckla företagsklimatet. Ljusdals kommun har särskilda utmaningar som påverkar företagens utvecklingsmöjligheter. Det handlar dels om de långa avstånd som finns till kunder och leverantörer samt att arbetskrafttillgången kan vara begränsad, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Totalt handlar det om 70 miljoner per år som satsas för att utveckla företagsklimatet och de kommuner som kan söka pengarna kan få max 1,76 miljoner per år.

Kommunerna avgör själva hur pengarna ska användas så länge de går till näringslivsutveckling och satsningar på att förbättra företagsklimatet.

– Den här satsningen är ett välkommet stöd till de berörda kommunerna men det kommer givetvis inte att lösa alla de utmaningar som många kommuner på gles- och landsbygd tampas med, säger Sven-Erik Bucht och menar att pengarna ska ses som en del i en helhet med satsningar på lokala servicekontor, lanthandlar, utbildning i hela landet och infrastruktur.

– Allt detta tillsammans gör att vi har kommit en bit på väg när det gäller att vända utvecklingen på landsbygden, säger Bucht.