Sverige världsbäst på ekologisk mat

Textstorlek:

​Trenden fortsätter och Sverige är nu bäst i världen på att köpa ekologiskt inom den offentliga sektorn, visar en ny rapport.

2017 blev ännu ett rekordår för försäljningen av ekologiska livsmedel. Värdet ökade till sammanlagt 27,9 miljarder. Det är en ökning med 9,8 procent.

– Hälsotrenden är en av de starkast pådrivande krafterna, men det personliga ”varumärket” och hur man vill uppfattas är också en viktig del, säger Cecilia Ryegård, chefsanalytiker på Ekoweb.

För tionde året i rad sammanställer den oberoende marknadsbevakaren Ekoweb en rapport om Sveriges ekoförsäljning. Sett i backspegeln så har värdet på ekomarknaden mer än fyrdubblats under dessa tio år. Enligt Cecilia Ryegård beror det främst på konsumenternas efterfrågan.

– När den yngre generationen nu börjar skaffa egna hushåll kommer försäljningen öka ytterligare. Unga har ju blivit matade med kravbananer sedan födseln, och är betydligt mer medvetna än deras föregångare.

Tydligast syns trenden i Sveriges offentliga sektor som, enligt Ekowebs rapport, nu blivit bäst i världen på att välja ekologiskt. 37 procent av inköpen är ekologiska, att jämföra med exempelvis Finlands 6 procent eller Norges 1,5 procent.

– Inom kommuner och landsting har man jobbat väldigt aktivt och satt mål för hur mycket som ska köpas in. Det har visat sig göra en stor skillnad, säger Cecilia Ryegård.

I Gästrikland köper Region Gävleborg, Inköp Gävleborg och Sandvikens kommun in mycket livsmedel.

Region Gävleborg har ännu inte sammanställt sifrrorna för 2017 års livsmedelsupphandlingar, och kan därför inte svara på hur stor andel av maten som var ekologisk. Men de berättar att upphandlingarna fungerar olika i olika verksamheter.

Restaurangerna på sjukhusen i Gävle, Sandviken, Bollnäs och Hudiksvall drivs av entreprenörer. Regionen ställer miljökrav på entreprenören. Då ingår bland annat att all mjölk, allt kaffe och alla bananer ska vara ekologiska

Målet för sjukhusmaten är att 39 procent av pengarna till livsmedel ska läggas på ekologiska produkter. De anställda dricker hundra procent ekologiskt kaffe och te ur regionens automater.

Gävle, Hofors och Ockelbo kommun köper in mat gemensamt. Organisationen Inköp Gävleborg har siffror på livsmedelsinköpen från den stora leverantören Martin och servera under andra halvåret 2016.

I Ockelbo kommun gjordes stora inköp till Bysjöstrands äldreboende och Perslundaskolan. Där var 40 procent procent av livsmedlen ekologiska under juli–december 2016. Bland de mindre inköpen var 26 procent av livsmedlen ekologiska.

Hofors kommun gjorde i slutet av 2016 stora inköp till äldreboenden, skolor samt till boenden för ensamkommande flyktingbarn. Den totala andelen ekologiska livsmedel var 16,5 procent. Andelen var som högst i skolmatsalarna, omkring 25 procent.

Bland Hofors mindre inköp till bland annat dagcenter och förskolor, var nio procent av livsmedlen ekologiska.

Bland Gävle kommuns stora livsmedelsinköp under andra halvan av 2016 var 25 procent ekologiska, och bland de mindre inköpen 39 procent.

Sandvikens kommun sköter sina egna upphandlingar. De mäter andelen ekologiskt på två olika nivåer.
På Servicekontoret är 31 procent av livsmedlen ekologiska, totalt i kommunen är det 29 procent.

Elisa Amorelli/TT
Ebba Pettersson