15 barn vräkta i länet

Vräkningar med barn inblandade har nästan halverats på tio år. Förra året drabbades 15 barn av vräkning i länet.

Textstorlek:

Sedan Sverige införde nollvision för vräkningar av barnfamiljer 2008, har antalet barn som berörs av vräkning nästan halverats. Förra året fick 392 barn uppleva att deras föräldrar vräktes, det är fem fler än 2016. 15 av de här barnen vräktes i Gävleborg.

Sedan Sverige införde nollvision för vräkningar av barnfamiljer 2008, har antalet barn som berörs av vräkning nästan halverats. Förra året fick 392 barn uppleva att deras föräldrar vräktes, det är fem fler än 2016. 15 av de här barnen vräktes i Gävleborg.

Kronofogdemyndighetens färska statistik över vräkningar visar att antalet hyresgäster som tvingas lämna sin bostad minskar. Dessutom minskar ­ansökningarna från hyresvärdar som vill ha ­Kronofogdes hjälp att avhysa, vräka, hyresgäster.

Förra året hanterade ­Kronofogden 5 376 fall där hyres­värden ansökte om att verkställa ­avhysningen.

1 938 fall ledde till vräkning och i 211 av dessa fall var barn ­inblandade.

Elva vräkningar genomfördes i Gävleborg och där var 15 barn berörda.

Obetalda hyror är vanligaste orsaken till avhysning som berör barn. Den genom­snittliga hyresskulden är cirka 24 200 kronor men i nästan 40 procent av fallen sker vräkningen för hyresskulder under 10 000 kronor.

– Vårt mål är att så få barn som möjligt ska bli berörda av en vräkning. Här är dialog mellan hyresvärd, socialtjänst och den berörda familjen något som vi vet ger effekt, säger Kim Jonsson som arbetar i den förebyggande verksamheten på Kronofogden.

– Sett över några år har våra ­ansträngningar att få till en lokal samverkan bidragit till färre vräkningar, säger han.

Men det finns mörkertal som gör att det är svårt att bena ut ­statistiken.

Kronofogden menar att en del av minskningen också kan bero på att det blivit allt svårare för ­familjer med svag ekonomi att ens få en egen bostad som de kan vräkas från.

Statistiken handlar enbart om de fall där en hyresvärd har ansökt hos Kronorfogden om ett beslut att vräka en hyresgäst. Här syns alltså inte de mindre nogaräknade hyresvärdarna som på egen hand sparkar ut sina ­hyresgäster.