Gästrikarna blir allt fler

Textstorlek:

Vi blev fler i alla Gästriklands kommuner under förra året. När inflyttningar räknats mot utflyttningar, och födda mot döda, fick faktiskt hela länet en folkökning på 1 051 personer. Men det går
betydligt sämre för Hälsinglands landsbygd än för Gästriklands.

Vi blev fler i alla Gästriklands kommuner under förra året. När inflyttningar räknats mot utflyttningar, och födda mot döda, fick faktiskt hela länet en folkökning på 1 051 personer. Men det går betydligt sämre för Hälsinglands landsbygd än för Gästriklands.

Ockelbo kommuns befolkning ökade med 40 personer, till 5 896, under 2017. Kommunalrådet Magnus Jonsson (s) är riktigt glad över att invånarna blir fler.

– Vi har ett mantra i kommunen: alla beslut ska bidra till att vi behåller och ökar befolkningen. För att lyckas med det behöver vi ha bra och fungerande vård, skola och omsorg, säger han.

Han påpekar att Ockelbo är 17 gånger mindre än Gävle. De 40 personerna motsvarar ungefär 680 Gävlebor. I Gävle blev de 815 fler förra året så procentuellt ligger Ockelbo inte långt bakom den stora grannkommunen.

När befolkningen ökar gäller det för kommunen att hänga med och bland annat ordna plats för fler bostäder och företag. Magnus Jonsson kallar det för positiva ­bekymmer.

– Vi jobbar med en offensiv markpolitik i både översiktsplan och detaljplan. Det är till exempel nästan tomt på industrimark så det jobbar vi för att få fram fort.

Den mesta av utvecklingen planeras i och omkring centralorten, som kommer att växa snabbare än Ockelbos byar. Det beror på att de flesta nya invånarna söker sig just till centrum.

– Vi vill förstås skapa attraktivitet i hela kommunen, så att också byarna kan växa. Men nu ser vi att många vill bo så centralt som möjligt. Därför jobbar vi just nu bland annat med att det ska bli fler bostäder inne i Ockelbo.

Förhoppningen är, förstås, att kommunen ska fortsätta växa. Då behövs bland annat bra kollektivtrafik som gör att människor kan arbetspendla från Ockelbo, och bra internetuppkoppling i hela kommunen.

Hur många skulle bo i Ockelbo om 10 år, om du fick bestämma?

– Jag har suttit som kommunalråd sedan 2006 och var med när vi tappade 200 personer. Om tio år skulle det vara fantastiskt om vi har ökat med över 200 igen, säger Magnus Jonsson.

Hofors kommun hade en befolkning på 9660 personer den sista december 2017, 96 fler än ett år tidigare.

Oerhört glädjande, enligt kommunalrådet Linda-Marie Anttila (s) som berättar att kommunen har antagit en framtidsstrategi med målet att befolkningen ska öka med 50 personer om året.

– Det betyder att vi är över 10  000 personer om tio år, säger Linda-Marie Anttila.

Befolkningen behöver öka i en jämn takt för att kommunen ska hinna med att investera i det som behövs.

– Det handlar om utökad vård, skola och omsorg men även ett varierat boende. När vi blir flera i kommunen måste det finnas boende som kan möta upp ökningen.

Därför pågår arbetet med en bostadsförsörjningplan, inför nästa politiska mandatperiod. Kommunen utreder också vilka investeringar som kommer att behövas för att äldreomsorgen och skolan ska fungera på ett bra sätt.

I Sandvikens kommun ökade befolkningen med 310 personer till 39 259. En växande befolkning innebär både inkomster och utgifter, men visst är det betydelsefullt med växkraft.

– En kommun som växer inger framtidstro och med en växande befolkning har företagen och kommunen lättare att rekrytera, säger kommunalrådet Peter Kärnström (s).

Var människor bosätter sig ­beror främst på var det finns bostäder, påpekar han.

– För att befolkningen ska fortsätta öka behöver det byggas bostäder både hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Vi behöver också en stark arbetsmarknad, säger Peter Kärnström som gissar att Sandviken om tio år kan ha 43 000–44 000 invånare.

– Om jag får önska så hoppas jag att vi ökat lite till.

Gävle kommun hade en folkökning på 815 och har nu 100 603 invånare. Kommunfullmäktiges ordförande Patrik Stenvard (m) tycker att det är viktigt att befolkningen växer.

– Då blir vi fler som kan bidra till det gemensamma, säger han.

Enligt Patrik Stenvard behövs både bostäder och möjligheter för företag att växa, för att folkökningen ska fortsätta.

– Det är viktigt att människor kan bosätta sig där de vill. Vissa vill bo i staden, andra på landsbygden. Vi måste se till att alla delar kommunen får förutsättningar att växa.

Gävle kommun har som mål att ha 120 000 invånare 2030.

I Hälsingland hade Hudiksvalls kommun en folkökning med 102 personer förra året. I kommunerna Bollnäs, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn minskade befolkningen.