Gästrikland skrotades 1982

Textstorlek:

1982 är årtalet då Gästrikland skrotades. Och det i England, av alla platser.

Vi talar förstås om jagaren Gästrikland, Sveriges sista jagare.

Det var en tid då Sveriges flotta var en av de världsledande. Men det ligger flera hundra år bakåt. Men så var det. Under stormaktstiden var den definitivt en maktfaktor och något av grundbulten för de svenska arméerna som behövde skeppas över Östersjön.

Men då var då och nu är nu. Den svenska flottan är en spillra av dåtidens.

Under 80 års tid var jagarna en viktig del av marinen. Epoken varade från 1902 till 1982.

De första jagarna hette Mode och Magne. De sista hette Hälsningland och Gästrikland.

Det var på 50-talet som det byggdes fyra jagare av den så kallade Östergötland-klassen. De fyra örlogsfartygen hette Östergötland, Gästrikland, Hälsingland och Södermanland. Alla med det kungliga HMS framför landskapsnamnet.

Men utvecklingen gick snabbt inom det marina området. Redan på 70-talet hade de gjort sitt och fick sluta sina dagar som målfartyg efter utrangeringen.

Hälsningland skrotades 1982, sedan kanonerna monterats ned för att i stället användas till Norrlands kustförsvar.

Den sista jagaren i liv var faktiskt Gästrikland. Men så var hon också den senast rustade.

När kanonerna monterats ned blev hon också målfartyg. Men 1991 var även den tiden över och skeppet såldes för att skrotas i England.

Gästriklands era var från 1956 till 1991. Alltså 35 år i tjänst, varav de sista nio tio åren var föga ärorika.

Men under de här åren hann många göra sin värnplikt ombord på båtarna. En av dem var författaren av första Mosbok, Morgan Deile:

– Många roliga minnen med kamratskap, där vi också hade sång- och musikuppträdande ombord. Själv sjöng jag Cornelis Vreeswijk-låtar för manskapet.

Gästrikland var 111 meter lång, elva meter bred och hade ett djupgående på 3,7 meter. 2600 ton och kunde göra en fart på 35 knop, alltså motsvarande cirka 68 kilometer i timmen.

Besättningen var på 244 personer och det fanns fyra stora kanoner (120 mm), sju luftvärnspjäser, en robot och sex torpedtuber.

ROLF JOHNSSON

Texten publicerad av: