Hydraulolja läckte ut på väg 272 i Ockelbo

Den stora läckan krävde stora mängder absorberingsmedel.

Textstorlek:

Klockan 16.49 på måndagen inkom ett larm om ett utsläpp av hydraulolja på väg 272 i Ockelbo. Ett körfält stängdes av en längre stund när saneringsarbetet drog ut på tiden.

Omkring 50 liter hydraulolja läckte ut från en plogbil på den redan mycket hala vägen vid macken, nära Ockelbo idrottplats.

Olyckan inträffade på ett vattenskyddsområde, men isen på vägen gjorde det möjligt att sanera oljan innan den trängde ned i marken.

Utsläppets var så stort att absorberingsmedlet från Ockelbo brandstation och macken inte räckte till. Räddningstjänsten fick invänta en leverans av mer absorberingsmedel från Rörberg.

När medlet levererats kunde utsläppet saneras snabbt.