Kattsand – en miljöbov

Om katten ratar miljövänliga alternativ, kan du blanda kattsanden med lite strö i början och sedan öka på mängden successivt.

Textstorlek:

Klumpbildande kattsand bryts i länder runt medelhavet, Kina och Kanada. Brytningen ger en negativ miljöpåverkan. Sedan tillkommer långa transporter och problem med avfallshanteringen. Men miljövänliga alternativ finns – ett tillverkas i Gästrikland.

Varje år importerar vi 10 000-tals ton kattsand av bentonitlera som hamnar på soptippen.

Förut har Gästrike Återvinnare rekommenderat hushållen att slänga kattsand i hushållssoporna.

– Nu ska kattsand lämnas på återvinningsstationen i samma container som fönsterglas och isolering, säger hållbarhetsutvecklare AnnaCarin Söderhielm, på Gästrike Återvinnare.

Kattsand som läggs i hushållssoporna skickas till förbränning och bildar cementliknande klumpar som hamnar på tippen.

Sanden kan också orsaka stopp i förbränningsugnen. Men det finns sämre alternativ än förbränning.

– Man ska absolut inte slänga det i matavfallet, säger AnnaCarin.

Kattsand förmultnar inte, slänger du den i kompostpåsen skickas den vidare till en biogasanläggning där den bildar ett tungt lager i botten på rötkammaren.

– Det lägger sig ungefär som sand i ett vattenglas och vi måste ta bort sedimentet i slutändan, säger Mattias Moren, driftansvarig på Gästrike Ekogas.

Slänger du sanden i toaletten kan den orsaka stopp i avloppet.

Det finns miljövänliga alternativ som pellets, sönderrivet tidningspapper eller växtbaserat kattströ. De funkar bra som hushållssopor, men inte som kompost.

– Det finns en smittrisk om sanden blandas med matavfallet, säger AnnaCarin.

Förra året fick ett strö av majs det bästa betyget av Testfakta. De laboratorietestade åtta strö- och sandtyper. Majsströet tog bort kisslukt mest effektivt och dammade mindre än andra typer.

Johanna Grönlund är delägare av ett företag i Hofors som tillverkar miljövänligt kattströ sedan 17 år tillbaka.

– Vi har märkt fler frågor om vad ströt innehåller och hur man slänger det, säger Johanna.

Kattströet tillverkas av restavfall från skogsbruket, pappersmassa som har blivit över. Massan till ströproduktionen kommer från anläggningar i Skutskär och Fors.

– Transporterna är också en del av miljötänket, säger Johanna.

Strö av förnybara material är lätt att bära och går att tillverka lokalt, medan bentonitlera måste importeras och är väldigt tung. Den går inte heller att återvinna.

– Det finns inget vettigt sätt att ta hand om sanden eftersom den inte brinner. Den är bara en miljöbelastning, säger Johanna.

MARITA GRUFVIK

Texten publicerad av: