Miljoner till lokala vatten

Nedre Dalälven har tidigare fått del av stödet.

Textstorlek:

Havs- och vattenmyndigheten presenterar nu fördelningen av årets Havs- och vattenmiljöanslag.

Ungefär 40 procent av årets anslag, 374 miljoner kronor, delas ut till landets länsstyrelser som sedan fördelar pengarna mellan kommuner, organisationer och företag.

Pengarna kommer exempelvis att gå till kalkning av försurade vattendrag, åtgärder för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt.

Anslaget är en nationell satsning för att förbättra, bevara och skydda landets sjöar, vattendrag och hav.

I år är anslaget på totalt 950 miljoner kronor, förra året låg det på drygt 787 miljoner.

Gävleborgs län tilldelas 11 798 594 kronor. Förra året hade Länsstyrelsen Gävleborg 6 573 192 kronor att fördela till insatser för länets vatten.

Tidigare har pengar från Havs- och vattenmiljöanslaget bland annat använts till en miljövänlig båtbottentvätt hos Söderhamns motorsällskap, till restaurering av fiskars livsmiljöer i Ned­re Dalälven och Gavleån, och till att öka kunskaperna om skyddsvärda havsmiljöer i Gävleborg.