Miniavgift för patienter på internet

SKL föreslår en miniavgift på 100 kronor för vård via internet.

Textstorlek:

Det blir en rekommendation att införa patientavgift för digital vård. Det har styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutat.

– Rekommendationen gäller ett minimibelopp på 100 kronor för digital vård, men innan avgiften blir verklighet måste beslut fattas även på landstings/regionsnivå att följa rekommendationen, säger Anders Henriksson (S), förste vice ordförande i SKL:s styrelse.

Det kan ta lite olika tid beroende på hur det ser ut i varje landsting, men det vanligaste är ju att alla följer rekommendationerna.

Han tror att dagens beslut kommer välkomnas både av landstingen och av vårdgivarna själva.

– I och med att de här tjänsterna blir nationella ställer det ju också krav på att vi nationellt måste komma överens om förutsättningarna. Vi är ju positiva till den digitala utvecklingen och ser den som ett viktigt komplement till annan vård, säger Anders Henriksson.

Patientavgifterna för primärvård varierar mellan 0-300 kronor i landets 21 län. I Gävleborg är avgiften 200 kronor.

Debatten om en vårdavgift även för digital vård har pågått det senaste året bland annat sedan vårdföretaget Doktor.se etablerade sig i Sörmland. Företaget gav kunder avgiftsfri vård samtidigt som deras hemlandsting fakturerades för vården.

”Vi ser positivt på förslaget. Vården är inte längre bunden till en specifik plats utan kan bedrivas på lika villkor för patienter i hela landet. Då är det naturligtvis positivt att landstingen i högre grad samverkar för att möjliggöra detta”, skriver Livia Holm, Sverigechef på vårdföretaget Kry.

TT