Mor och döttrar med känsla för engagemang

Kicki Söderlund, Marit Snar och Carola Snar, mor och döttrar som alla har en stark energi till att finnas för andra – utifrån sina egna viljor och förutsättningar.

Textstorlek:

Marit Snar och hennes döttrar Kicki Söderlund och Carola Snar har det som kännetecknar en eldsjäl: viljan att hjälpa andra och finnas för andra. – Engagemanget har alltid funnits, men nu kommer det från mig själv. Från hjärtat, säger Carola Snar.

Alla tre är kända profiler på sina hemorter. Marit i Storvik där hon ordnar utställningar och aktivi­teter samt har ett stort engagemang i bland annat Storviks station och Wilhelmina Skogh.

I Hofors vet de flesta att Carola och Kicki är duktiga på att peppa och engagera andra. Båda jobbar deltid i förskolan och övrig tid i sina respektive hälsoföretag där de aktiverar andra och hjälper dem att komma igång att träna.

Just nu jobbar de i ett gemensamt projekt, Din vitala vardag, där de guidar en grupp kvinnor att förändra sina vanor.

Mor och döttrar har det smitt­samma engagemanget ­gemensamt. Alla tre menar att det ”alltid” funnits och att det ­kommer ur en vilja att hjälpa andra. Och att samarbeta med ­andra.

– Från början var jag ­engagerad i att göra andra nöjda. Att leva upp till förväntningarna från andra ­eller till och med ­förväntningar som jag trodde att andra hade, ­säger Carola och beskriver hur engagemanget idag bottnar i ­henne själv.

– Nu gör jag mer av det jag vill och det jag känner för och så får det passa andra, eller inte.

– Visst finns en vilja att hjälpa andra och finnas för andra. Men jag passar inte för alla och alla passar inte för mig. Vi är olika, fyller Kicki i och skrattar högt tillsammans med Carola.

– En del tycker att vi är för mycket, att vi är för peppiga. Men det får stå för dem. Vi kan inte ta ansvar för vad andra tycker eller säger. Det måste de göra själva.

Att hitta kraft och energi till ­engagemang menar de handlar om mognad och mod. Mognad att inse sitt eget värde och inte låta sig bli överkörd av andra.

– Den fällan har nog de flesta gått i, säger Carola. Att man bara omger sig med människor som passar in i det egna mönstret och som bara bekräftar bilden av mig själv.

– Det är lätt att bli kvar i ett sånt sammanhang eftersom det krävs mycket av en själv för att komma till insikt om vad som är viktigt för mig och sedan stå för det.

– Vill man förändras måste man våga träffa andra människor, såna som inte ingår i den förväntade kretsen. Då kan man få ny input och annat synsätt. De kan lära mig något och att jag kan ge dem något.

De menar att man kan välja att umgås med människor som får en att må bra.

– Men det svåra är att välja bort vänner som kanske har hängt med länge.

– Alla vi möter påverkar oss och förändrar oss, säger Marit och menar att möten och feedback från andra ofta ger henne energi till att engagera sig mer.

– Och att se att andra lyckas och unna dem att lyckas kan ­också ge mer energi till engagemang, menar Kicki.

Alla ser sitt eget engagemang växa tillsammans med andra. För Marit handlar det om samarbeten inför olika arrangemang som hon är inblandad i.

– Ibland dyker det upp nya samarbetspartners med nya ­idéer. Då kan man nå ut till fler och det i sin tur kan leda till ytterligare nya samarbetspartners, menar hon.

Carola och Kicki jobbar mycket i grupper och trivs med att vara en kugge bland många kuggar i hjulet. Tillsammans med övriga deltagare peppar och stöttar de varandra att ta nästa steg.

– Att våga testa är nyckeln till att det funkar för oss, säger Kicki och poängterar att det inte enbart handlar om träning utan det ­mesta i livet.

– Vi brukar säga att mod också är en muskel som behöver tränas, säger Carola.