Ny ordförande för Storsjön

Textstorlek:

Stefan Hedin tar över ordförandeklubban. Det beslöt fiskerättsägarna vid fiskevårdsområdets årsmöte.
Men några nya fiskeregler blir det inte.

Årsmötet valde en ny ordförande då den tidigare, Johan Rune, väljer att trappa ner sitt engagemang.

Till ny ordförande valdes Stefan Hedin som är en välkänd politikerprofil, då han tidigare under många år varit socialdemokratiskt kommunalråd i Sandviken.

Hedin har under några år funnits i föreningens styrelse och är väl förtrogen med föreningens långsiktiga arbete med fiskevård.

Antalet sålda fiskekort för Storsjön ligger som tidigare stabilt på uppåt tre tusen. Sjöns gösbestånd uppskattas som tämligen stabilt även om antalet stora gösar över 70 centimeter tycks minska något.

Föreningens påbörjade arbete med att förbättra lekmöjligheter för gädda avses att fortsätta.

Under förra vintern öppnades en kanal från Storsjön genom vassbältet in i det grunda vattenområdet i Årsunda som kallas Tärnbräck. Nu planeras för liknande åtgärd vid Körsjön intill östra delen av Storsjön.

Tidigare hade gäddor möjlighet att vandra från Storsjön in i Körsjön för lek, men då vassbältet med kraftigt rotsystem genom åren har brett ut sig, har den möjligheten försvunnit.

Under hösten 2017 genomförde föreningen kräftprovfisken som gav vissa positiva resultat. Därför planeras för nya sådana under 2018.

De kräftor som finns i Storsjön är uteslutande av arten signalkräftor och så har det varit åtminstone sedan 2002 då ett omfattande provfiske genomfördes.

Signalkräftan är en så kallad invasiv art som härstammar från Nordamerika och som utsattes på många platser i landet, på initiativ från dåvarande statliga fiskemyndigheten, Fiskestyrelsen. Så också i Gavleåns vattensystem, bland annat i Borrsjöån.

Det ledde till utsättningar som med stor sannolikhet resulterat i att signalkräftor senare fångades i Storsjön i närheten av Borrsjöåns mynning.

Eftersom signalkräftor bär på den för flodkräftan dödliga kräftpesten, har den statliga myndigheten, som nu heter Havs- och Vattenmyndigheten, en ambition att begränsa utbredningen av arten till skydd för flodkräftan.

I ett förslag från myndigheten till nytt hanteringsprogram för signalkräfta, vill man helt förbjuda hantering av signalkräfta norr om Dalälven.

Det får konsekvenser för fiskevattenägare norr om Dalälven som redan har signalkräftor i sina vatten, då begreppet hantering i förslaget anges innebära även fångst av de kräftor man redan har i sina vatten.

Av den anledningen har Storsjöns fiskevårdsområdesförening tillsammans med Fiskevattenägarna Dalarna Gävleborg bjudit in till ett Kräftseminarium 19 mars. Myndigheter och företrädare för berörda fiskevårdsområden norr om Dalälven har inbjudits att delta.

Syftet med seminariet är att främst kartlägga situationen för både signal- och flodkräftor i området, samt att samla intryck och synpunkter på myndighetens förslag inför ett gemensamt remissvar till förslaget.

UFFE STRIDSBERG