Så klarar du vårfloden

Den snörika vintern har ökat risken för en riktigt blöt vår.

Textstorlek:

Ovanligt stora snömängder har ökat risken för en kraftig vårflod. Det gäller att vara förberedd.

Vid en översväning får räddningstjänsten och andra samhällsfunktioner mycket att göra. Då är det särskilt viktigt att fastighetsägare är väl förberedda på att klara vårfloden på egen hand, påpekar Gästrike räddningstjänst.

Fastighetsägare bör följa vattennivån och väderleksrapporten. De bör också ta reda på hur stor risken för översvämning är vid fastigheten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sammanställer översvämningsstatistik i en karta på sin hemsida.

Den som bor i ett område med hög risk för översvämning bör kontrollera sin försäkring, och flytta undan känsliga föremål. Pumpar bör hyras eller köpas i förväg och det är bra att träna på att använda dem i god tid innan en översvämning.

Det är också bra att förbereda sandsäckar eller en jordvall, för att kunna styra undan vatten. Mer information om att bygga barriärer finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida Din säkerhet.

Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden. Vattnet kan både svepa med sig bilar och människor, och dölja farliga hinder på vägen.

Översvämningar kan dessutom orsaka ras och skred, störa transporter, orsaka strömavbrott och försämra kvaliteten på dricksvattnet.