Tillit – samhällets viktigaste tillgång

Textstorlek:

Lagar, rättsväsende, politiska partier och andra institutioner är viktiga för att hålla ihop ett civiliserat samhälle. Men minst lika viktigt är civilsamhället och tilliten mellan människor och gentemot det allmänna.

Utan tillit krackelerar ett samhälle och faller samman. Denna tro på att medmänniskor, företag, myndigheter och andra instanser i de allra flesta fall är ärliga, gör sitt jobb och inte försöker luras är grundläggande. Precis som Rom inte byggdes över en natt så är denna tillit en följd av generationers sätt att tänka och agera. De samhällen där man finner en hög nivå av tillit tycks alltid vara rotade i en fast värdegrund som flertalet anammar.

Nyligen publice­rades Medieakademins förtroendebarometer som bland annat visar att svenskarnas förtroende för polisen ökar. Statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson kommenterade och menade att den ”systemkollaps” som vissa debattörer lyft fram inte bekräftas i Medieakademins undersökning. Istället är det stabilitet och ökat förtroende som kan läsas ut i förändringarna som skett sedan förra året.

Svenska samhällsinstitutioner går ganska bra förtroendemässigt. Det är fler som ökar än minskar, säger statsvetaren. Även förtroendet för stat, riksdag och regering ökar i årets barometer.

I topp ligger Systembolaget, som trots ett principiellt förkastligt monopol ändå är kundorienterat och har ett rikt utbud för både finsmakare och amatörer. Här svarar 71 procent att de har ganska eller mycket stort förtroende. Ikea hamnar som god tvåa (68 procent) på förtroende­toppen och universitet/högskolor placerar sig på tredje plats tillsammans med Sveriges Radio och polisen (65 procent).

Bottenligan är också intressant att studera. Sociala medieaktörer som Twitter och Flashback hamnar extremt lågt, på sex respektive sju procent. Tre politiska partier är också illa ute i förtroendeligan: Feministiskt initiativ (10), Miljöpartiet (13) och Kristdemokraterna (13). Den bilden bekräftas av att dessa partier ligger under eller farligt nära riksdagsspärren i olika väljarbarometrar. Miljöpartiet har dessutom drabbats av ett rekordstort medlemstapp.

Att viktiga samhällsinstitutioner som Arbetsförmedlingen (11), Postnord (11) och Migrationsverket (13) har lågt för­troende är tyvärr inte förvånande men mycket illavarslande.

På det stora hela har Sverige all anledning att känna stolthet över resultatet i förtroendebarometern. Liknande resultat kan iakttas i övriga nordiska länder. Denna tillit ska vi vara rädda om. Och som sagt: utan tillit och förtroende är det omöjligt att upprätthålla ett öppet och fritt samhälle.

Bo Höglander