Torsåkers minnen sökes

Textstorlek:

På kyrkogården vårdas minnena av hur samhället formades. Av människorna som levde där, och av ortens tradition och förändring. Men så länge minnena inte finns nedskrivna, riskerar de att falla i glömska. Det vill Mimmi Sjöström göra något åt. Hon efterlyser ortsbornas kunskaper om Torsåkers kyrkogård.

På kyrkogården vårdas minnena av hur samhället formades. Av människorna som levde där, och av ortens tradition och förändring. Men så länge minnena inte finns nedskrivna, riskerar de att falla i glömska. Det vill Mimmi Sjöström göra något åt. Hon efterlyser ortsbornas kunskaper om Torsåkers kyrkogård.

I år ska en kulturhistorisk inventering genomföras på kyrkogården i Torsåker. Då tar man reda på vilka kulturhistoriska värden som finns där.

– Det krävs att man gör sådana inventeringar, för att historien ska bevaras, förklarar Mimmi.

Gravstenar, planteringar, träd och hela områden på kyrkogården kan också berätta om människorna och livet förr i tiden.

I inventeringen samlas information in från böcker och dokument.

När snön har smält kommer en antikvarie på besök och tittar på kyrkogården. All sammanställs till en rapport om vilka värden som bör bevaras.

– De kommer bland annat att klassificera gravarna. Vissa kan bli kulturminnesgravar, om de är historiskt viktiga för omvärlden. Släkten Petres grav hos oss är till exempel en grav som är kultur­historiskt viktig.

Men många berättelser har aldrig har skrivits ned och går inte att plocka fram ur arkiven.

– Historier som gått från mun till mun i byn, historier som är kända bland släkt och vänner. De historierna är viktiga för Torsåker. Vi behöver sätta dem på pränt!

För att få höra de lokala berättelserna har Mimmi gått ut med en efterlysning i sociala medier.

Alla som vet något, har hört något, har en gammal bilder eller något annat, uppmuntras att höra av sig.

– Vi vill höra om människorna som ligger i gravvårdarna. Men också om varför en sten ser ut om den gör, eller om vem som planterade ett träd. Allt är intressant.

Informationen kan skickas via e-post eller skrivas ned och lämnas in i expeditionen. Det går också bra att komma till expeditionen och berätta för Mimmi, så kan hon sköta skrivandet.

Onsdag den 7 mars är det uppstartsträff för inventeringen. Då berättar kyrkan om vad som är på gång. Alla är välkomna, vad de än kan tillföra.

Förhoppningen är att få in så mycket information som möjligt innan antikvariens besök.

– Då kan de lokala berättelserna tas med i inventeringen. Men vi kan använda historierna till mycket annat också.

Som exempel nämner Mimmi att 280 gravar på kyrkogården saknar ägare. De löper särskilt stor risk att förlora sin historia. Med hjälp av Torsåkersbornas berättelser kan kyrkan spara historien till eftervärlden och kanske leta efter släktingar som vill ta över en grav.

– Gravar som har en ägare i dag kan också vara kulturhistoriskt intressanta. Då kan vi spara informationen. När graven inte längre har en ägare, kan informationen flyttas till kulturhistorien.

Vid uppstartsträffen ska det också diskuteras vilka som vill vara med i ett längre projekt, och träffas flera gånger för att arbeta med kyrkogårdens historia.

Mimmi har goda ­förhoppningar om att få in många intressanta berättelser.

– Som utböling har jag upptäckt att det finns ett fantastiskt engagemang i Torsåker. Det här är en by med en stor historia som är värd att bevara.

Hon hoppas också att berättelserna från förr ska kunna bidra till en stark framtid.

– När man tänker tillbaka på släkten och vännerna kan det väcka många bra saker till liv: ”Det han gjorde var bra, varför glömde vi det? Vi borde också göra så”. Vi gör det här för byns skull.