Axmar bruk ska bli bäst på besök

Textstorlek:

Om tio år är Axmar bruk länets främsta besöksmål. Det hoppas i alla fall föreningen Hyttan som nu satsar på ett treårigt projekt för att göra området mer attraktivt för besökare.

Den gamla bruksorten i nordöstra hörnet i Gästrikland är redan populärt att besöka. Nästan 100 000 besökare kommer hit varje år för att uppleva konst, natur, kultur, god mat och historia.

Men föreningen Hyttan, som arbetat hårt med att utveckla området de senaste åren, ser stora möjligheter till att lyfta Axmar bruk ytterligare.

Dessutom har Gävle kommun pekat ut Axmar bruk som en strategisk plats för besöksnäringen och det vill ­föreningen ta fasta på.

– Vi har visat förr att vi kan leverera, säger Lars Norrström som är vice ordförande i föreningen som äger bruksområdet och som förvaltar kulturreservatet åt Länsstyrelsen.

Tillsammans med Region Gävleborg har de gjort en plan för ett treårigt projekt för att förbättra förutsättningarna för både fler besökare och fler entreprenörer.

”Vi ser som en av våra viktigaste uppgifter att skapa goda förutsättningar för entreprenörer inom besöksnäringen att etablera sig på orten”, skriver de i en presentation av projektplanerna.

– Med fler entreprenörer kan vi få hit arbetstillfällen, säger Lars Norrström och berättar att det nya kaféet i orangeriet öppnar i början av maj.

I planerna ingår att förbättra infrastrukturen med gångväg genom området, säkrare väganslutningar, utbygda cykel- och vandringsleder, upprustad gästhamn med mera.

– Vi har redan arbetat med att tillgängliggöra parken med nya hårda gångstråk, nya räcken, renoverade byggnader och vi märker redan att fler utnyttjar det, säger Lars.

Det handlar också om att lyfta fram kulturmiljön på ett nytt sätt.

– En digital satsning som ska ge en visualisering av livet på bruket under andra hälften av 1800-­talet. Man ska exempelvis kunna stå i parken och se hur det såg ut med slottet och så vidare.

Naturen, både skog och hav, ska också lyftas fram.

– Nu ser det ut som om det inte blir några vindkraftverk vid Överhammaren och då kan vi förhoppningsvis bevara den orörda natur som finns runt bruket.

Satsningen beräknas kosta sju miljoner kronor och Region Gävleborg har redan reserverat halva beloppet i sin budget.

Lokala företag som Axmar brygga och Axmar bruksbod B&B samt Länsstyrelsen, Länsmuséet och högskolan har redan gett klartecken till att delfinansiering.

Ett bidrag på 1,3 miljoner från Gävle kommun har sökts till infrastrukturåtgärder och de pengarna är avgörande för att projektet ska komma igång enligt planen.

– Det saknas inte idéer och vi ser en enorm potential för Axmar bruk, säger Lars Norrström.