Elvägen på E16 kan minska utsläppen

Textstorlek:

Under april väntar Elväg E16 på besked om de får fortsätta testerna och förlänga elvägen. Om testerna leder till kommersiell trafik kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska i regionen.

Trafikverket har fått i uppgift av regeringen att ta fram klimatsmarta transporter. Elvägen som byggdes 2016 på E16 är ett av projekten inom uppdraget. Projektet ska ta fram ett underlag till Trafikverket genom att testa tekniken. Förhoppningen är att tung trafik i landet ska kunna köra på elvägar och att systemet sprider sig.

– Om det ska bli någon nytta här i regionen måste det bli globalt. Vi kan inte skapa en internationell marknad i Gävleborg, säger Jan Nylander, projektledare för Elväg E16.

Region Gävleborg driver projektet men största delen av finansieringen kommer från Trafikverket, Siemens och Scania som tillverkar elledningar och lastbilar till testerna. Dessutom görs provkörningarna av ett åkeriföretag från Avesta.

– Allt görs med standardprodukter. Handbyggda lastbilar skulle vara för dyrt, berättar Jan Nylander.

Den senaste bilen i projektet är en hybrid från Scania. Lastbilen är anpassad till elvägen med extrakomponenter, bland annat en så kallad pantograf som överför ström från elledningen till fordonet.

– Pantografen lutar framåt och söker efter ledningen i sidled, säger Jan Nylander.

Tunga transporter är största utsläppskällan av växthusgaser i Europa och står för 27 procent. Under våren ska EU-kommisionen ta fram förslag på nya utsläppsregler för lastbilar och den här veckan har flera internationella storföretag, bland annat IKEA och DB Schenker, uppmanat kommisionen att införa strängare krav. Företagen vill att transportsektorn minskar sina utsläpp med en fjärdedel till 2025. Medan biltillverkarna bara vill minska utsläppen med sju procent, enligt Sveriges radio.

Biltillverkarna vill också att de enskilda länderna ska ta ett större ansvar för omställningen till miljövänligare drivmedel.

Idag samarbetar elvägsprojektet med tre liknande anläggningar i Tyskland och trots att projektet fortfarande är i ett teststadium, kan det leda fram till en teknik som minskar utsläppen från tung trafik även i Europa.

– Vi skulle behöva testa det här i större skala, med 20-30 lastbilar, säger Magnus Ernström, strateg på Region Gävleborg.

Han vill kombinera säker teknik med möjlighet för privata investerare att driva på utvecklingen mot utsläppsfria transporter.

Planer finns på att bygga ut elvägen mellan Avesta, Borlänge och Gävle hamn. Lastbilarna kan köra nästan ljudlöst genom bostadsområden och släpper inte ut några avgaser när de kör på batteri.

– Lastbilen kan drivas på flera sätt, genom att ladda från ledningen, på batteri när den inte laddar, men den kan också köras på biobränsle, berättar Jan Nylander.

Testerna utförs i tuffa förhållanden och leder hela tiden till förbättring av tekniken. Saker som uppdatering av programvara, elsäkerhet och nya komponenter leder till driftsproblem som måste lösas.

– Vi vill att testerna ska vara så svåra och krångliga som möjligt. Fungerar det i snöstorm här på E16, så kommer det att fungera var som helst, säger Jan Nylander.

Magnus Ernström och Jan Nylander hoppas att projektet leder till billigare och miljövänligare transporter för industrin och till att få företag till regionen som kan exportera tekniken. Men främst arbetar de för invånarna i Gävleborg.

– Vi vill öka tillväxten och livskvaliteten i regionen. Men vi har redan nu en spännande besöksverksamhet, säger Jan Nylander.

Flera ministrar har varit och tittat på projektet, dessutom har omkring 1600 personer från hela världen besökt elvägen.

– Hur ofta kommer de här personerna till Sandviken? säger Magnus Ernström.

MARITA GRUFVIK