Få djurägare kontaktar elbolag

Textstorlek:

Varje år besiktigar elbolagen sina ledningar med helikopter. Bolagen informerar i förväg för att djurägare ska ha möjlighet att hålla djuren inomhus, men det är få som hör av sig för att kontrollera besiktningsdag.

Förra veckan besiktigade Hofors Elverk och Sandviken Energi sina högspänningsledningar med hjälp av helikopter. Före de årliga besiktningarna går elbolagen ut med information för att djurägare ska kunna ha uppsikt över djuren eller ta in dem om det behövs.

– Det är tyvärr väldigt få som hör av sig, berättar Olle Hellström på Hofors Elverk.

Olle Hellström har besiktat ledningar genom helikopterflygningar sedan starten för 30 år sedan och betonar vikten av lokalkännedom. Det är viktigt att känna till vad regionnätets ledningar korsar lokala ledningar, eftersom regionnätet ligger högre upp, men det är också viktigt för djurens skull.

– Jag försöker komma ihåg var det finns djur, en del av dem bryr sig inte alls, medan andra är mer nervösa, säger Olle Hellström.

För att störa mindre vid flygningarna bytte Hofors Elverk till en av marknadens mest tystgående helikoptrar för tio år sedan.

– När den kom ut slog vi till direkt, säger Olle Hellström.

Både Sandviken Energi och Hofors Elverk har använt sig av helikopterbesiktningar i drygt 30 år och användningen av helikopter sparar mycket tid.

– Det arbete som annars skulle ta oss flera veckor kan vi göra på en eller två dagar, berättar Emma Stjernstedt som är kommunikatör på Sandviken Energi.

De besiktar högspänningsledningar som motsvarar en sträcka på 30 mil. Tidigare gjordes inspektionerna från marken. Då fick bolagen ta sig fram längs linjegatorna genom att köra på vägar eller med terrängfordon i skogen.

Flygningarna är en del av elbolagens underhållsarbete som görs för att se till att hushållen har en driftssäker strömförsörjning.

– Men vi förstår att det kan upplevas besvärligt för de som har djur, säger Emma Stjernstedt.

Under flygningarna letar den som besiktar efter trasiga isolatorer, nedfallna träd och lutande stolpar. På öppen mark kan helikoptern flyga väldigt nära ledningen, medan trädtopparna begränsar flyghöjden i skogen.

Vädret kan också påverka flygningarna. Därför behöver elbolagen kunna flytta besiktningarna mellan olika dagar, dels för säkerheten, dels för siktens skull. Stark sol kan till exempel orsaka kraftiga kontraster genom skuggor och reflexer i helikopterns fönster.

– Man ser bäst en mulen dag med höga moln, säger Olle Hellström.

FAKTA: ELNÄTET

Elnätet i Sverige är uppdelat i lokala nät, regionnät och stamnät. Stamnätet ägs av staten och underhålls av Svenska kraftnät, medan regionnäten och de lokala elnäten drivs genom så kallad koncession. Koncession innebär att staten utser en aktör som får driva, underhålla och förvalta ett elnät.

Källa: Energikunskap.se

MARITA GRUFVIK