Historisk konsul i Gysinge

Iklädd rollen som konsul Göran Fredrik Göransson berättar Elvert Eriksson om mannen som utvecklade Bessemermetoden och därmed stålindustrin i Gästrikland.

Textstorlek:

I PRO Folkhögskolas föredragsserie i Gysinge var turen kommen till konsul Göran Fredrik Göransson, mannen som grundade Sandvik på 1860-talet.
Konsuln gestaltades av Elvert Eriksson, som berättade om Göranssons liv.

Sonen till rådmannen Göran Berg i Askersund, Anders Petter ­Göransson, valde att studera på Borgarskolan i Gävle. I staden gifte han sig med grosshandlare Daniel Elfstrand dotter. Göran Fredrik föddes och både Anders Petter och sonen arbetade som grosshandlare hos Elfstrand.

Göran Fredrik gjorde besök i Elfstrands agenturer i Tyskland, Frankrike och Amerika, men blev senare vice konsul för Brasilien, i Gävle. Som vice konsul hade han inga uppdrag alls!

Daniel Elfstrand köpte hela årsproduktioner av stångjärn från Högbo bruk, men Göran Fredrik ville kontrollera hela produktions­kedjan och köpte därför hela bruket 1857.

Konsuln reste till England för att köpa en ångmaskin. Där ­träffade han innovatören Sir ­Henry Bessemer.

Bessemer erbjöd Göransson en femtedel av ett patent på en smältningsprocess han upp­funnit, men som inte var helt utprovat. 2000 pund kostade andelen och gällde i Sverige och Norge.

Det blev dryga kostnader med experimenterande i Edskens masugn, som Högbo bruk ägde, innan han kom på att mera luft måste tillföras till smältningen.

Den 18 juli 1858 lyckades ­försöken och Bessemerugnen var född.

Perfekt stål till bland annat bergborrar tillverkades under namnet ”Högbo Bessemer stål”.

År 1862 byggde Göransson upp ett nytt industriområde vid Storsjöns strand på Högbo bruks egen mark. Där fanns järnväg och ­frakten av malm från Sjöhagsgruvan i Årsunda skedde över Storsjön. År 1868 registrerades Sandvik på stålstämpeln.

Till en början tillverkades mest hjul till tåg och propelleraxlar till ångfartyg. Sedan tillkom olika eggverktyg, såsom fil-, lie- och knivstål.

Under 1870-talet började ­produktionen av kalldragen ståltråd. Kallvalsade stålband till sågblad liksom sömlösa rör började tillverkas på 1880-talet.

Det berömda fjäderstålet tillkom 1889, och det stålet ­användes bland annat i det för dåtiden ­moderna krinolinerna och ­korsetterna. ­Livfjädersfabriken i Sandviken hade ett 20-tal ­anställda kvinnor som sydde in stålfjädrarna i tyg och sålde till modehus i hela västvärlden.

Konsul Göranssons livs slutade den 12 maj 1900 efter en lung­inflammation han pådragit sig ­efter en tjänsteresa till Schweiz.