Länsstyrelsen söker nya hem för djur

Textstorlek:

Den 1 juni tar Länsstyrelsen Gävleborg över djuruppgifter kring omhändertagande av djur, som tidigare har skötts av polisen. Därför letar de efter uppstallningsplatser och transporter för omhändertagna djur.

Det gäller hem för hundar, katter och små sällskapsdjur, samt uppstallning för hästar och lantbruksdjur. Länsstyrelsen ska också upphandla djurtansportörer och veterinärer.

Djurhem som vill lämna anbud ska ha tillstånd för respektive djurslag enligt djurskyddslagen, och följa aktuell lagstiftning. När Länsstyrelsen beslutat vad som ska hända med djuret – till exempel att det ska lämnas tillbaka, säljas eller avlivas, behöver djurhemmet hjälpa till med det.

Transportörer som vill lämna anbud ska ha transportörtillstånd och godkända fordon.

Den första upphandlingen kommer att pågå under 30 dagar i maj. Tjänster som gäller hästar och lantbruksdjur kommer troligtvis att upphandlas till hösten.