Naturförening anlitar gruvexperter

Naturskyddsföreningen arbetar vidare för att stoppa gruvorna vid Storsjön. Foto: Marita Grufvik

Textstorlek:

Naturskyddsföreningen Gävleborg har fått bidrag för att öka kompetensen och motverka gruvplanerna i Vindfall.

Länsförbundet i Gävleborg har fått projektpengar av Naturskyddsföreningens rikskansli. Projektet ska motverka gruvexploatering i Vindfall och Sörtärnan utanför Forsbacka.

Pengarna kommer bland annat användas för att anlita en expert inom dammar och vattenfrågor kring gruvor.

– En aktivitet blir att utbilda politiker och tjänstemän, säger Ann Horn, kassör i länsförbundet.

– Vi vill ta in experter för att öka både vår egen och andras kompetens, säger hon.

Föreningen kommer också att anlita en miljöjurist för att förbereda sig på processen i miljödomstolen.

– Det här är långa processer som kan ta flera år, men vi måste vara offensiva när det väl händer något, säger Ann Horn.

Utbildningarna ska öka kompetensen inom juridiska processer, gruvdrift och de miljörisker som medföljer. De kommer genomföras i Gävle kommun, där den planerade gruvan ligger, men det kan också bli aktuellt i Sandviken.

– Rörbergsfältet påverkar både Gävle och Sandviken eftersom det ligger så nära Storsjön, säger Ann Horn.

Föreningen fortsätter också att informera allmänheten tillsammans Rädda storsjön och Storsjöns fiskevårdsförening.

– Så fort någonting nytt händer går vi ut med information, säger Ann Horn.

Naturskyddsföreningen väntar nu på att den nya ägaren Lovisagruvan ska fortsätta processen.

– De är ingen av de större aktörerna. Vi känner oss inte helt trygga med dem, säger Ann Horn.

MARITA GRUFVIK