Ny ägare till gruvan vid Vindfall

Lovisagruvan utveckling väntar på godkännande från Bergsstaten som nya ägare till tillstånden för undersökningar i Sörtärnan i Forsbacka. Foto: Getty Images/iStockphoto

Textstorlek:

Lovisagruvan Utveckling har köpt bearbetningstillståndet i Vindfall och undersökningstillstånden i det intilliggande Sörtärnan utanför Forsbacka. Nu planerar de fler provborrningar.

Lovisagruvan Utveckling blir den nya ägaren till bearbetningsrättigheterna i Vindfall och tillstånden för undersökningar i Sörtärnan utanför Forsbacka.

– Köpet är inte helt klart än, Bergsstaten måste godkänna oss som köpare, men det är en ren formalitet, säger styrelseledamoten Göran Nordenhök.

Lovisagruvan har sitt säte i Stockholm men driver en gruva i Stråssa norr om Örebro.

Under det kommande året planerar bolaget dels att fullfölja en tidigare ansökan om bearbetningstillstånd i Sörtärnan, dels att ta reda på mer om fyndigheterna i området.

– Vi kommer först att göra fler borrningar och undersöka om det finns mer mineraler än det som är känt sen tidigare, säger Göran Nordenhök.

Enligt Göran Nordenhök orsakar provborrningarna inga miljöproblem och kan utföras med de tillstånd som redan finns.

Borrningarna kommer att visa hur mineralfyndigheterna hänger ihop under marken och underlätta för planeringen av en gruva. Gruvan skulle inte bli något dagbrott, den planeras att ligga helt under jord.

– Det blir ett litet hål på ytan som går snett ner under marken. Det syns knappt, menar Göran Nordenhök.

Lovisagruvan har idag ett godkänt bearbetningstillstånd från Bergsstaten, för området i Vindfall. Bergsstaten är den myndighet som beslutar om alla tillstånd för undersökningar och bearbetningar av mineraler. Besluten tas utifrån den svenska minerallagen.

– Man måste också ha ett miljötillstånd. Bergsstatens bedömning är inte slutgiltig, säger Göran Nordenhök.

För att starta gruvan behöver även Mark- och miljödomstolen godkänna en exploatering. De tittar på vilka miljökonsekvenser en gruva skulle orsaka. Det gör också Naturskyddsföreningen.

Den eventuella gruvdriften planeras att likna Lovisagruvans befintliga verksamhet i Stråssa. Där bryts bly och zink djupt under jord. Driften utförs främst av tre olika maskiner. En som borrar hål, en lastare och en truck som kör upp malmen ur gruvan.

– Först borrar man några meter djupa borrhål, sedan spränger man loss malm och gråberg, berättar Göran Nordenhök.

För att få plats med maskinerna bryts mer än bara malmen. Sedan pumpas vatten upp ur gruvan för att den inte ska fyllas igen. Lakvattnet är surt och innehåller tungmetaller. Det måste renas och ledas bort.

– När en gruva stängs fylls den alltid med vatten igen, berättar Göran Nordenhök.

Malmådern i Stråssa är knappt en meter bred, men 600 meter lång. Därför är en smal väg genom berget en bra lösning. Hur mineralerna i Sörtärnan och Vindfall ligger är inte helt klart.

Göran Nordenhök säger att det inte är aktuellt med något anrikningsverk i området, vilket skulle orsaka större miljöskador än en gruva.

– Det är inte lämpligt på den här platsen, säger han.

Istället kommer lastbilar att transportera malmen från den eventuella gruvan.

Steget efter de kommande provborrningarna är att bolaget Lovisagruvan Utveckling tar fram en brytningsplan som precis som ägarskapet måste godkännas av Bergsstaten.

– Vi kommer inte att göra någon brytningsplanering det här året, säger Göran Nordenhök.

MARITA GRUFVIK