Po sökte vision i Sandviken

Textstorlek:

Hur ser visionen för landsbygden ut?
–Jag har aldrig hört någon definiera den, menade Po Tidholm i sitt Lokalsamtal i Sandviken.

Författaren och debattören Po Tidholm gjorde halt i Folkets hus i Sandviken på sin riksturné för att skapa engagemang kring landsbygdsfrågor och regionalpolitik inför höstens val.

Han började med att rada upp dystopiska fakta om verkligheten på landsbygden. Att flyttlassen fortfarande går mot storstäderna och få unga flyttar tillbaka, att råvaruproduktionen finns på landsbygden men att värdet inte blir kvar, att Stockholm går bra men att resten av landet håller på att stanna av…

Han menar att det är sorgligt att den vision som finns för Sverige idag är tydligt urban.

– Landsbygden får nöja sig med att vara stadens motpol. Motsats.

Och han saknar politik som tar landsbygden på allvar.

– De frågor som alliansen jobbar mest för handlar om gårdsförsäljning av alkohol och slopat strandskydd. Är inte det just förslag för stadsbor som vill ha fritidshus nära vattnet och ha nära till en butik?

Po Tidholm är tydlig med att han inte har några lösningar, men menar att partierna bör ta det växande missnöjet utanför storstäderna på allvar.

– Om man tittar på väljardatan efter valet av Trump i USA och Brexit i Storbritannien, var det väljarna på landsbygden som med sina röster visade att de inte känner sig delaktiga.

– Människor på landet i Sverige känner likadant. De känner misstro, att Stockholm drar ifrån och Sverige delas upp.

Efter föredraget är det publikens tur att ställa frågor. Inte till Po Tidholm utan till kommunalrådet Kerstin Almén, Pelle Svensson som driver Gysinge brukshandel och Ann-Louise Kleen som är ordförande i Företagarna i Sandviken.

Frågorna visar sig vara svåra att svara på, men Kerstin Almén menar att kommunen hela tiden jobbar för att hela Sandvikens kommun ska leva och lovar att det kommunala landsbygdsprogrammet kommer i vår.

Pelle Svensson menar att det inte syns i den översiktsplan som just nu arbetas fram i Sandviken att kommunen ser sig som landsbygdskommun.

Ann-Louise Kleen varnar för att kommunen vill bygga på jordbruksmark och lyfte fram att Företagarna vill att kommunen står utanför Inköp Gävleborg för att kunna göra mindre, lokala inköp.

En handuppräckning visar att majoriteten av publiken bor på landsbygden och att de värderar landsbygdsfrågorna högt inför valet.