Positiv livssyn kan göra oss friskare

Ser vi ljust på livet håller vi oss friskare, visar en studie som tyder på ett samband mellan livssyn och hälsa.

Textstorlek:

En positiv syn på livet tycks göra människor friskare. De har renare blodkärl och bättre lungfunktion än personer som ser mörkt på tillvaron.

Det framgår av en studie som Hjärt-lungfonden gjort.

Studien ingår i forskningsprojektet Scapis och bygger på enkäter och hälsoundersökningar av 5 200 Malmöbor i åldern 50-64 år.

– Vi har sett ett ganska tydligt mönster mellan hur nöjd man är med livet och hjärt-kärlhälsa, säger Gunnar Engström, professor i medicinsk epidemiologi vid Lunds universitet, som ansvarat för studien.

Han menar att hjärt- och kärlsjukdomar beror på många faktorer, men just personlighetsfaktorer är förbisedda.

Att livsstilen påverkar risken för hjärt-kärlsjukdomar är känt sedan länge, men studien visar alltså att inställningen till livet kan påverka hälsan.

Andelen personer med kalk i kranskärlen var elva procent fler i gruppen som var minst nöjd med livet, jämfört med gruppen som var mest positiv.

– Vi ser helt enkelt ett samband mellan en optimistisk livsstil och hjärt-kärlhälsa, säger Gunnar Engström.

Personerna fick svara hur väl de instämde med påståenden som ”Det mesta i mitt liv är nära mitt ideal”, ”Jag är nöjd med mitt liv” och ”Om jag skulle leva livet igen skulle jag inte förändra någonting”.

Undersökningen skiljer inte på optimism och pessimism, men Gunnar Engström menar ändå att lägre optimism påverkar hjärt-lunghälsan.

LISA JOHANSSON/TT

gastriklandstidning@sveagruppen.se