Regionens kulturpris till smed från Storvik

Anna Karin och Svenolof Sundberg i samband med att de fick Sandvikens miljöpris i december. Nu får Svenolof Region Gävleborgs kulturpris.

Textstorlek:

Svenolof Sundberg, konstsmed från Storvik, får årets kulturpris från Region Gävleborg. Med priset vill Regionen hedra honom för hans viktiga insatser inom smidesområdet, samt inspirera till fortsatt verksamhet.

I år hade Region Gävleborgs ­kultur- och kompetensnämnd 52 stipendieansökningar och sex förslag till kulturpristagare att ta ställning till.

Till kulturpristagare utsågs i tisdags Svenolof Sundberg som under många år varit verksam som konstsmed, pedagog och sakkunnig inom smide. Hans smide syns i offentliga utsmyckningar från Helsingborg till Örnsköldsvik. Han är dessutom en uppskattad pedagog som gärna delar med sig av sina kunskaper, bland annat på Västerbergs folkhögskola

Även slöjdaren Anna-Carin Ågren från Järvsö får kultur­priset i år. Hon är en av de drivande i bland annat Gästrike-Hälsinge Hemslöjdsförbund och prisas för sina insatser att bevara, levandegöra och utveckla det hälsingska kulturarvet.

Båda prisas med ett konstverk av Anna Åstrand.

Nämnden valde också ut sex kulturstipendiater som får 25 000 kronor vardera:

Filmaren och klipparen Victor Claeson, Gävle, för att att slutföra pågående filmprojekt.

Slöjdaren och hantverkaren Claes Larsson, Gävle, för att finansiera gesällprov inom träslöjd.

Redaktören Lilian Sjölund, Gävle, och journalisten Malena Hilding, Bollnäs, för att slutföra reportageboken ”Kvinnorna i Hälsingland”.

Dansaren Hanna af Kleen, Gävle, för att vidareutveckla sitt arbete med dans.

Musikern Eiwor Kjellberg, Järvsö, för att forska och dokumentera lokal musik i Färila.

Bildkonstnären Inga Linn Härdelin, Delsbo, för att göra klar sitt examensarbete genom en fotoresa till USA.

Kulturrpiserna och stipendierna delas ut vid en ceremoni i samband med regionfullmäktiges möte i Bollnäs den 12 juni.