Ringmaskar i ny ”Nationalnyckel”

Textstorlek:

Bokverket ”Nationalnyckeln” har återuppstått. Projektet har fått ökade statsanslag och nu kommer volym nummer 18: ”Ringmaskar–havsborstmaskar”.

Musmaskar, vampyrmaskar och kaninöronmaskar avhandlas i den nya boken. Liksom de tidigare är den tänkt att öppna en ny och artrik värld både för professionella naturvårdare och för en naturintresserad allmänhet.

Bokprojektet ”Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna” presenterades inledningsvis som ett av landet mest omfattande. Men av de planerade 60 banden hann bara 17 ges ut innan det stoppades 2013.

De tryckta böckerna ansågs vara för ambitiösa och kostsamma. ”Skirmossor–baronmossor”, den tredje volymen bara om bladmossor, skulle bli den sista, och projektet blev i stället helt digitalt och i första hand riktat till forskare och naturvårdare.

Men tack var ökade statsanslag, varav ungefär fyra miljoner kronor till ”Nationalnyckeln”, har nu den mer populärvetenskapliga bokutgivningen åter tagits upp.

Hur många böcker det blir i slutändan är dock inte klart.

– Vi har ingen sådan ram, men när vi har samlat ihop tillräckligt mycket ger vi ut en ny bok, säger Ulf Gärdenfors, tillförordnad chef för Artdatabanken på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Nästa bok diskuteras just nu och kommer eventuellt om ett år. Vilken grupp den ska handla om är ännu inte beslutat.

Mer än hälften av de svenska arterna är fortfarande ”mer eller mindre dåligt kända” enligt Artdatabanken. Medan den digitala utgivningen ska omfatta alla arter kommer bokutgivningen att bli mer selektiv. Tanken är dock fortfarande att tillgängliggöra ny information även där, berättar Gärdenfors.