Snabb avrinning bra för åkrarna

Textstorlek:

Vårfloden har orsakat snabba och höga flöden kring vattendragen i Gästrikland. Nu minskar avrinningen och för åkrar med vallfoder kan den snabba avrinningen vara bra.

I år fanns mycket snö som smälte snabbt i en värmebölja i mitten av april. Det gjorde att vattendragen blev översvämmade, men nu gåravrinningen att långsammare.

– Temperaturen har gått ner, så nu kommer det inte smälta i samma takt, säger Jenni Axén Mårtensson, vakthavande hydrolog på SMHI.

Eftersom det har varit mycket snö har SMHI varit förberedda på extra höga vattennivåer, men nu tror Jenni Axén Mårtensson att det värsta är över.

Enligt prognosen från SMHI minskar vattenflödet i alla mindre vattendrag den här veckan och snart minskar det även i störrre åar och älvar.

– Vattnet kommer först till de mindre vattendragen och samlas sedan i de större, därför blir det en viss fördröjning, förklarar Jenni Axén Mårtensson.

På många åkrar ligger stora vattenansamlingar från den snabbt smältande snön. Men så länge vattnet rinner undan är det ingen fara för växtodlingen.

– Naturen sover fortfarande och i år verkar vårfloden bli snabb och intensiv, säger Kjell Ivarsson, expert på växtodling, LRF.

När all snö ska smälta bort kan det kan till och med vara bra fhör odlingar med vallfoder, som är vanligt i Gästrikland, att snön smälter snabbt och rinner undan. Om vattnet däremot skulle ligga kvar kan det orsaka skador.

– Det handlar väldigt mycket om hur länge översvämningarna pågår, säger Kjell Ivarsson.

Vatten som står kvar länge kan orsaka syrebrist i jorden, vilket i sin tur leder till syrebrist i växterna. Men kraven på vallfoder är inte lika hårda som för livsmedel, därför är vatten på åkern under en period inte så allvarligt.

– Växterna som finns nu klarar sig oftast väldigt bra, säger Kjell Ivarsson.

MARITA GRUFVIK