Sopa ut sanden på vägen

Det ska vara plusgrader vid sopningen, annars kan maskinerna orsaka frosthalka genom det vatten som sprutas ut.

Textstorlek:

Nu har sandupptagningen kommit igång i kommunerna. Fastighetsägare är ansvariga för sanden en meter utanför tomtgränsen. Den ska sopas upp och läggas i körbanan.

Den här veckan börjar sandupptagningen i Sandviken och Gävle, nästa vecka börjar det också i Ockelbo.

Bor du i en fastighet vid en väg där kommunen tar hand om ­gatorna, är du ansvarig för både snö och sand.

Sandviken Energi uppmanar fastighetsägare att sopa både gångbanor och uppfarter. De vill också ha sopat närmast trotto­aren där maskinerna inte kommer åt. Finns ingen gångbana gäller regeln att sopa en meter utanför tomtgränsen.

– Sopa ut sanden i körbanan innan sandupptagaren kommer så tar vi hand om den, säger Emma Stjernstedt, kommunikatör på Sandviken Energi.

Både i Gävle och Sandviken ­börjar upptagningen i centrum, men planen kan ändras på grund av vädret. Snö och is måste vara borta även på anslutande gräs­ytor som städas samtidigt.

I Ockelbo börjar ­sandsopningen i slutet av april och sista dagen är tionde maj. Då ska all sand vara undansopad från tomtgränserna.

Som fastighetsägare är du inte bara ansvarig att sopa bort ­sanden, du ska också se till att du gör det i rätt tid. Om sopningen görs för långt i förväg kan sanden spridas igen och försvåra upp­tagningen .

För att underlätta för sop­maskinen är det också bra att såga bort grenar som hänger ut och det är viktigt att få bort så mycket sand som möjligt eftersom den innehåller tungmetaller, gummirester och oljepartiklar.

– Sanden tas om hand av vår entreprenör, den kan åter­användas till olika ändamål, säger Emma Stjernstedt och ­konstaterar att det har sandats väldigt mycket i år.

Varje år sprids mellan 800 och 1200 ton sand bara i Sandviken och den här vintern har det varit mycket snö och is.

MARITA GRUFVIK