EU-lag ökar trycket på Datainspektionen

Trycket ökar på Datainspektionen när den nya datalagen, GDPR börjar gälla den 25 maj. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Textstorlek:

För Datainspektionen innebär EU:s nya dataskyddsförordning flera nya arbetsuppgifter och en utökad tillsyn. Men någon plan för hur den ska genomföras finns ännu inte, enligt generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

När den nya dataskyddsförordningen, på engelska kallad GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft den 25 maj är det mycket i lagtexten som fortfarande är oklart för Sveriges tillsynsmyndighet, Datainspektionen.

Dels för att det finns ett omfattande arbete kvar med att tolka bestämmelserna, dels för att förordningen är gemensam för alla EU-medlemmar som tillsammans ska ta fram en praktisk tillämpning.

En sak är dock klar: Datainspektionens drygt 50 anställda får flera nya och omfattande arbetsuppgifter i och med GDPR och den utökade tillsynen som lagstiftningen medför.

För att möta trycket och ytterligare ansvar kring kameraövervakning kommer personalstyrkan närmast fördubblas fram till årsskiftet, enligt Lena Lindgren Schelin.

Men exakt hur Datainspektionen ska hantera och prioritera i sitt utökade ansvar finns ingen strategi för än, enligt generaldirektören.

– Vi håller på att ta fram en sådan för hur vi ska genomföra tillsyn och vad vi ska rikta oss emot. Vi har anställt en analytiker som ska hjälpa oss med riskvärdering och prioritering under ett år.

Tycker du att de resurser ni har tilldelats är i proportion med vad ni ska utföra?

– Det kan man aldrig värdera, skulle man fråga hur många man trodde att man skulle behöva på en sådan här myndighet som täcker hela Sverige så är det klart att man skulle behöva vara många fler.

ROBIN SALOMONSSON/TT