Fiberägarna blockerar konkurrenter

Regeringens vision är att alla i landet ska få bredband och att 95 procent ska ha tillgång till en snabb uppkoppling redan år 2020. Foto: Marita Grufvik Foto: Marita Grufvik
Textstorlek:

Ett krav för att få bredbandsstöd på landsbygden är att fibernätet är öppet. Men Gavlenets och Sandnets höga avgifter gör att inga andra internetleverantörer är intresserade.

Stadsnäten i Sandviken och Gävle kommun binder upp kunderna på sina fibernät. Det gäller kunder som bor i villa och på landsbygden. Men det finns krav i bredbandsstöden som finansierar utbyggnaden av fiber att nätet ska vara öppet.

Karin och Bengt Andrae bor i Häcklinge där Gavlenet har grävt ner fiber det senaste året. Idag har de också avtal med Gavlenet om leverans av internettjänster.

Tidigare hade de bredband via telejacket genom Telia och ville egentligen inte byta operatör. Men när det blev dags att beställa internet fick de svaret att enda möjligheten var köpa bredbandstjänster via nätägaren.

– Vi blev tvungna att välja Gavlenet, det var inget val, säger Bengt Andrae.

Han känner till flera andra orter där det finns möjlighet att välja olika internetleverantörer, bland annat mellan Sundsvall och Östersund där hans son bor.

– Det ligger tio mil utanför Sundsvall, men där får man välja helt fritt genom IP-only, säger Bengt.

Det finns flera aktörer som har öppna fibernät. Bland annat Telia som kallar sitt nät för Öppen fiber.

Telia levererar sina egna internettjänster, men tecknar också avtal med andra internetleverantörer som konsumenterna kan välja mellan när de beställer.

– Operatörerna skriver avtal med Telia infra och kopplar sedan in sig på vår IP-adress, säger Roija Rafii, pressansvarig på Telia.

Hon säger också att Telia inte har någon möjlighet att ta sig in på landsbygdens fibernät i Gävle kommun.

– Gavlenet är stängt, vi får inte sälja våra tjänster där, säger hon.

Hos Gavlenet finns öppen fiber bland annat i bostadsrättsföreningar. Men till villor finns ingen marknadsportal där konsumenter kan gå in och välja internetleverantör.

Istället kan andra operatörer köpa en produkt som gör att de når en enskild kund i taget. Och då måste kunderna själva kontakta leverantören som de vill köpa internettjänster av.

– Operatörerna får betala 165 kronor för 10 Mbit, säger Christer Englund, affärsområdeschef på Gavlenet.

Han säger att Gavlenet för en diskussion för att få andra operatörer intresserade i framtiden och han tror att det hittills inte har funnits tillräckligt många kunder för att det ska vara värt att sälja bredbandstjänster genom Gavlent.

– Men jag tror att det kan bli intressant i framtiden, när det blir ett större kundunderlag, säger Christer Englund.

Fiberutbyggnaden i Sverige sker bland annat med hjälp av bidrag från Jordbruksverket och Tillväxtverket. Gavlenet får stöd från Tillväxtverket genom ett bidrag som kallas ERUF, Europeiska fonden för regional utveckling.

Häcklinge, där Karin och Bengt Andrae bor, ligger inom ett av dessa regionala utvecklingsområden. Ett av kraven för att få bredbandsstöd från ERUF är att fibernätet ska vara öppet.

Anneli Norman är handläggare för stödet på Tillväxtverket.

– Vem som helst ska kunna ansluta sig till nätet, förklarar Anneli Norman.

Hon menar att alla operatörer ska ha möjlighet att leverera internet till de kunder som är anslutna till ett fibernät. Kravet förbjuder begränsningar av antalet operatörer.

– Man får inte heller sätta priser som i praktiken gör att nätet är stängt, säger hon.

Det andra stora bidraget till fiberutbyggnad kommer från Jordbruksverket. Även Jordbruksverket ställer krav på att fibernäten ska vara öppna om de byggs med hjälp av bredbandsstöd.

Abonnenterna ska ha möjlighet att välja mellan olika leverantör för bredbandstjänster och få göra det till ett rimligt pris. Det här stödet kommer också från EU, men handläggs av Länsstyrelsen i Gävleborg. Håkan Sundelin är handläggare på Länsstyrelsen.

– Det är ett absolut krav att bredbandsnätet är öppet, säger Håkan Sundelin.

Han säger också att vissa fiberägare kan binda upp kunderna i början, eftersom de gjort stora investeringar i ett fibernät. Men då ska det vara genom tidsbegränsade avtal.

– Att göra det i början med 24 månader som med mobilabonnemang skulle man kunna förstå, säger Håkan Sundelin.

Kunderna på landsbygden i Sandvikens kommun är lika begränsade som i Gävle kommun.

Mikael Lundh har tidigare arbetat som projektledare på Sandnet och varit ansvarig för delar av fiberutbyggnaden på landsbygden. Han säger att det finns begränsningar som gör att nätet är stängt för slutkunderna.

– Sandnet har ett stängt nät på ont och gott. Det finns tröskelavgifter som i praktiken gör det omöjligt för kunder att välja andra leverantörer, säger han.

Mikael Lund förklarar att det uppskattningsvis skulle krävas minst 2000 konsumenter som går ihop för att någon annan internetleverantör skulle bli intresserad av att sälja bredbandstjänster genom Sandnets nät.

Sandnet har precis som Gavlenet, delar av fibernätet som är öppet, bland annat genom Sandvikenhus som de tog över vid årsskiftet.

Till villor däremot levereras internet bara genom Sandnet och de hänvisar till att inga andra aktörer är intresserade.

– Vi har ett koncept där vi kan erbjuda andra tjänsteleverantörer att leverera internetkapacitet i Sandnets fibernät till villor, men det finns ännu ingen leverantör som valt att göra det, säger Ida Lindahl som är kommunikations- och marknadschef på Sandviken Energi.

Sandnet får bredbandsbidrag från Tillväxtverket och från Jordbruksverket.

– Självklart är vi glada att vi får finansiellt stöd som ger oss möjlighet att bygga ut på landsbygden, säger Ida Lindahl.

Båda bidragssystemen har som krav att nätet ska vara öppet.

– I villkoren för dessa stödpengar garanterar vi en öppenhet och andra leverantörers tillgång till infrastrukturen, säger hon.

MARITA GRUFVIK

Mer om fiber på landsbygden:

I mars drog sig IP-Only ur sin egen fibersatsning i Årsunda.

Fiberägarnas tidsramar krockar med svalt intresse från hushållen.