Nytt däggdjur har hittat till Sverige

Stenmården (underst) ser lite annorlunda ut mot skogsmÂrden. Bland annat har stenmården en vitare hakteckning.
Textstorlek:

En ny djurart har kommit till Sverige: stenmården.

Mätningar av en mård som skjutits vid en hönsgård i nordöstra Skåne visar att det är den första kända stenmården på svensk mark, skriver Svenska Jägareförbundet i ett pressmeddelande.

– Arten är ganska vanlig i Europa och vi kommer att se över om det finns skäl till att vidta några särskilda åtgärder med anledning av det här fyndet, säger Per Risberg, handläggare på viltförvaltningsenheten vid Naturvårdsverket till Jägareförbundets medlemstidning Svensk jakt.

Stenmården (latin: Martes foina) är vanlig i Europa, även i Danmark, men har fram tills nu inte synts till i Sverige. Det är ännu oklart hur mården i fråga letade sig hit.

– Stenmårdar är kända för att nyttja mänsklig infrastruktur och det ligger nära till hands att tro att den liftat med någon form av fordon över bron till Sverige, säger P-A Åhlén vid Mårdhundsprojektet.

Yttre drag som skiljer stenmården från den svenska skogsmården är en ljusare nos (skogsmården mörk nos), en vit hakteckning (skogsmårdens hakteckning är gul) och nakna trampdynor (till skillnad från skogsmårdens håriga trampdynor).

Arttillhörighet kommer senare även bekräftas med dna-teknik.

Sveriges första stenmård kommer att stoppas upp och skickas till Naturhistoriska Riksmuseets samling.

TT