Slutbesprutat för binas skull

Sedan det tillfälliga beslutet 2013, som förbjöd betning av rapsfrön, har de flesta rapsodlare ställt om till höstraps.

Textstorlek:

EU-beslut totalförbjuder växtskyddsmedel som innehåller olika neonikotinoider. Förbudet kommer att gälla all användning utomhus och påverkar framförallt odling av sockerbetor och potatis.

Beslutet att förbjuda användning av neonikotinoider i växtskyddsmedel har tagits för att ämnena är skadliga för pollinerande insekter. Förbudet kommer framförallt påverka odling av potatis och sockerbetor.

Men här i Gästrikland används inte neonikotinoider i samma utsträckning som i södra Sverige.

Uno Västangård driver Västanhede potatisodling. Han förklarar att det bland annat beror på att odlingarna inte drabbas av lika mycket angrepp från skadedjur.

– Vi utsätts inte för samma tryck, det är ofta skog mellan varje åker, säger Uno som odlar på sju hektar.

I exempelvis Trelleborg är 83 procent av all mark odlad mark, enligt Jordbruksverket.

– Om det blir ett insektsangrepp med svärmning och förökning, så sprider de sig snabbare om det är stora odlingar, säger Uno.

När det tillfälliga förbudet infördes 2013 var det många som odlade vårraps och behandlade frön med neonikotinoider för att slippa angrepp av jordloppor. Men eftersom bin gärna pollinerar raps, som innehåller stora mängder av nektar och pollen, var förbudet där extra viktigt.

Odlingen av vårraps och rybs minskade med 90 procent, men har återhämtat sig genom att många har gått över till höstraps.

Viktor Plühm driver Åby gård i Valbo och har odlat höstraps sedan förbudet mot fröbehandling infördes.

– Övergången var lite bökig, nu får åkern ligga i träda från en höst till en annan, säger Viktor.

Men det är ingen nackdel för åkern att vila och han har fått möjlighet att arbeta med jord och diken mellan skörd och odling.

– Fördelen är att höstraps ger tredubbla skörden, även om det är lite mer chansartat, säger Viktor.

Trots förbudet utomhus kommer det fortfarande att vara tillåtet med användning av neonikotinoider i växthus och många forskare är oroliga för effekten av att kemikalierna läcker ut i grundvattnet, neonikotinoiderna skadar nämligen både insekter och vattenlevande organismer.

Professor Jeroen van der Sluijs på Universitetet i Bergen, Norge, berättar att användandet också kommer fortsätta vara tillåtet i stall och djurtransporter, vilket står för ungefär en tredjedel av alla neonikotinoider.

– Förgiftningen av vår omgivning kommer att fortsätta, säger han till the Guardian.

Ola Westman har både biodling och tillverkning av kallpressad rapsolja i Mårdäng. Han tycker att beslutet är bra eftersom ämnena gör att bina får svårt att orientera sig.

– Sen vet jag inte hur stor påverkan det har haft just här, säger Ola.

Dessutom menar han att människan har en förmåga att hela tiden hitta på saker som gör tillvaron bättre och enklare. Ola tror därför att det snart kommer dyka upp 2-3 nya medel när det gamla tas bort.

– Jag tror att summan av kardemumman blir ungefär den samma, säger Ola.

MARITA GRUFVIK