Bättre ställt för 40-talister

Många 40-talister har bättre ekonomiskt standard som pensionärer än när de jobbade.
Textstorlek:

40-talister har det bättre ställt ekonomiskt som pensionärer än när de var yrkesverksamma i 50-årsåldern. Det menar Statistiska Centralbyrån, SCB, som tittat på hur den ekonomiska standarden har utvecklats under 2000-talet.

SCBs kartläggning visar att befolkningen som helhet fått ökad ekonomisk standard mellan 1999 och 2016. Det gäller även gruppen pensionärer, 65 år och äldre.

Som grupp har 40-talisterna fått det bättre under den här perioden och ju senare man är född på 40-talet desto bättre är det. Av dem födda 1949 hade 83 procent högre ekonomisk standard 2016, då de var 67 år, än de hade 1999 som 50-åringar. För dem födda 1940–1942 hade cirka 45 procent en högre ekonomisk standard 2016 än 1999.

Det förklaras bland annat med att nyblivna pensionärer har högre pensioner än tidigare pensionärer. En orsak är att kvinnor som går i pension nu i högre utsträckning har förvärvsarbetat jämfört med de kvinnor som var pensionärer före millennieskiftet.

En annan förklaring till att de som är födda i slutet på 40-talet har det bättre som pensionärer, är att de hade hemmaboende barn 1999. Av dem som hade hemmaboende barn 1999, men inte 2016, var det cirka 95 procent som hade högre ekonomisk standard 2016 än 1999.

AGNETHA BROLIN