Begär möte om skolan i Österfärnebo

Textstorlek:

Föräldrar, elever och personal på högstadiet i Österfärnebo begär ett möte med kommunledningen i Sandviken.
Tillsammans med aktiva i Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp önskar de ett möte bakom stängda dörrar så snart som möjligt.

”Vi har vid samtal med politiker och tjänstemän under de sista veckorna fått många motstridiga besked om hur beslutet om flytt av våra elever egentligen har gått till. Häri ingår oklara delegationsbeslut, bristfälliga underlag och avsaknad av information till direkt berörda parter och övriga intressenter.”, skriver de i brevet som de idag, torsdag, har skickat till kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström och kommundirektör Ann-Katrin Sundelius.

”Vi har också fått en ökad insikt om behandlingen av personalen på Österfärnebo skola och de lärare som har sökt tjänst där. Flera av lärarna och de sökande känner sig dåligt behandlade, och har inte längre förtroende för ledningen inom kunskapsförvaltningen”, skriver de och fortsätter:

”Vi håller på att sammanställa en vitbok om hanteringen av Österfärnebo skola sedan ett år tillbaka. Vi vill gärna delge er en del av denna information muntligen och skriftligen innan vi presenterar den för media och allmänheten.”

Fem personer har undertecknat brevet där de framhåller att de tror att det är fullt möjligt att tillsätta kompetenta lärare innan skolstarten.

”Vi tror att vi i samförstånd kan hitta en långsiktig lösning utan fortsatta konflikter och utgår från att det finns en vilja till konstruktiv dialog.”