Beslut mitt i utredning

Beslutet om skolorna i Gästrike Hammarby och Österfärnebo kommer mitt i skolutredningen, konstaterar föräldrar i Österfärnebo.
Textstorlek:

Varken elevflytten från Österfärnebos högstadium eller Gästrike Hammarbys lågstadium fanns med på dagordningen på Kunskapsnämndens möte förra veckan. Ändå blev det en lång diskussion på mötet.

Det var Per Kihlgren, SD som väckte frågan om Österfärnebo och Gästrike-Hammarby som ett så kallat initiativärende. Han menade att kunskapsnämnden skulle ge kunskapsförvaltningen i uppdrag att se till att högstadiet i Österfärnebo blir kvar och drivs och utvecklas på bästa möjliga sätt.

Förslaget ledde till en lång diskussion som ledde till att nämnden ansåg att de svarat på Per Kihlgrens initiativ med motiveringen:

”Skolorna har inte fått något beslut om nedläggning utan endast flytt av eleverna under läsåret 18/19. Om skolorna lyfts ur skola 2025 föregås skolutredningen. Uppdraget att driva skolorna och utveckla dessa är ett uppdrag som förvaltningen redan har till samtliga skolor.”

Kerstin Alm och Monica Lundström, M, Zacharie Coste, L och Per Kihlgren ville att det även skulle framgå av svaret att förändringen för skolorna endast är tillfällig och att föräldrarna med all säkerhet ska veta att beslutet är tillfälligt.

Nämnden hänvisar till att de inte vill föregå den skolutredning som Kunskapsförvaltningen gör tillsammans med Tekniksa kontoret och Kultur- och fritidsförvaltningen. Utredningen ska ge en som startade i höstas och som ska vara klar under nästa vår.

Det här är något som både politiker och föräldrar i Österfärnebo har reagerat på.

En annonym förälder i Österfärnebo menar att beslutet att flytta Österfärnebos högstadieelever till Sandviken och Gästrike Hammarbys lågstadieelever till Storvik är just att föregå utredningen.

– Mitt i utredningen väljer de att ställa vissa skolor åt sidan. Vad ska de då utreda i Österfärnebo och Gästrike Hammarby?

Se även uttalande från Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp på sidan 4.