Beslutet om skolan kan vara olagligt

Högstadieeleverna i Österfärnebo erbjuds plats i annan skola, men är beslutet lagligt?
Textstorlek:

Kommunen menar att flytten av högstadieelever från Österfärnebo inte är någon nedläggning, därför krävs inte heller beslut från nämnd eller kommunfullmäktige. Men för att skolchefens beslut ska gälla krävs ett delegationsbeslut.

Peder Liljeqvist är kammarrättslagman på Kammarrätten i Stockholm och säger att ett delegationsbeslut måste finnas för ett beslut av en tjänsteman ska vara giltigt enligt kommunallagen.

– Grunden är att det finns en giltig delegation, förklarar han.

Om det saknas ett delegationsbeslut faller beslutet utanför kommunallagen och blir en tillsynsfråga huruvida kommunen följer lagar och regler.

För att ett beslut gjort på delegation ska räknas som godkänt ska det finnas i ett justerat protokoll från Kunskapsnämnden. Det ska också offentliggöras.

– Huvudreglen är att beslutet ska anslås på kommunens digitala anslagstavla, säger Peder Liljeqvist.

En kommun är också skydlig att informera om hur ett beslut kan överklagas, Om beslutet inte är utlyst på kommunens digitala anslagstavla kan det överklagas hur länge som helst.

– Vi har bara fått beslutet muntligt på ett föräldramöte, berättar Paula Lingers från Österfärnebo.

Enligt kommunallagen står att beslutsrätten inte får delegeras i ”ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.”

– Eftersom nedläggning av skolor på grund av svårighet att tillhandahålla behöriga lärare förmodligen skulle kunna knytas till såväl kvalitet som omfattning, skulle det aktuella beslutet kunna omfattas av ett sådant delegationsförbud, säger Irene Tinglöv, pressektreterare på SKL.

I ett liknande fall skulle elever flyttas från högstadiet på Furuskolan till Boliden. Beslutet dömdes som olagligt av förvaltningsrätten, trots att skolchefen hade ett giltigt delegationsbeslut. Även på Furuskolan ville skolchefen göra flytten på grund av låg lärarbehörighet.

Anders Asplund som är kommunjurist i Sandviken menar att undervisningsverksamheten fortsätter i Österfärnebo, men att eleverna erbjuds plats i en annan skola. Att erbjuda elever undervisning i annan skola är det som skollagen kräver om en kommun lägger ner en skola.

Anders Asplund säger att det inte handlar om en nedläggning, det skulle kräva beslut i kommunfullmäktige.

– Det finns inget sådant beslut, då hade jag reagerat, säger han.

Förvaltningsrätten kan bedöma om skolchefen Inger Norman har överskridit sina befogenheter. De kan också avgöra om flytt av elever är ett beslut som ska tas av nämnden eller till och med kommunfullmäktige.

Ett exempel är T4-skolan i Hässleholm där beslutet om omorganisation behövde tas i kommunfullmäktige. Även där kallade kommunen förändringen för omorganisation istället för nedläggning.

I Kunskapsnämndens arbetsordning står att nämnden ska verka för samråd med den som utnyttjar deras tjänster, nämnden ska särskilt se till att exempelvis medborgare, föreningar och intressegrupper som direkt berörs av särskilda frågor i god tid får information och möjlighet att lämna yttrande som kan beaktas av nämnden innan beslut fattas.

Beskedet om att eleverna skulle flyttas från Österfärnebo kom utan förvarning.

– Ett chockbesked och det var väldigt upprört och känslosamt på mötet, säger Sofia Malm i en tidigare intervju med Gästriklands Tidning.

I dagsläget går kommunen och skolan igenom ansökningar från lärare till högtadiet i Österfärnebo. Besked om hur det går väntas komma om någon vecka.

MARITA GRUFVIK

Texten publicerad av: