Hellre sms än Hesa Fredrik när folket väljer

Allt fler vill hellre ha sms än lyssna efter Hesa Fredrik vid fara.
Textstorlek:

Medborgarna vill helst varnas för fara via sms, snarare än via det klassiska utomhuslarmet Hesa Fredrik.

Sms föredras också av SOS Alarm själva och det finns tankar på att reformera varningssystemet.

Klockan tre på eftermiddagen den första helgfria måndagen var tredje månad, senast i måndags den 4 juni.

Det är då en del av oss är vana att höra den klassiga signalen för ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), lite missförtjänt kallad ”flyglarmet”.

Så är detI alla fall för de som bor i tätort med fler än 1 500 invånare.

– Det innebär att bara omkring 40 procent av Sveriges befolkning nås, säger Björn Skoglund, ansvarig för krisberedskap på SOS Alarm.

Sms når långt fler, erbjuder möjligheter till mer detaljerad information och har större geografisk precision.

Sms föredras också framför Hesa Fredrik av svenskarna, visar en undersökning som SOS Alarm har gjort.

– Men är det en väldigt allvarlig situation med flyglarm, då kan tutan i stället vara ett bra sätt att uppmärksamma detta, säger Björn Skoglund.

Men telefonnät är sårbara på flera sätt och kan överbelastas, vilket människor blev varse under terrordådet i Stockholm den 7 juni förra året.

Är sms verkligen en tillförlitlig metod?

– Ett sms behöver bara en millisekund av kontakt med nätet för att nå fram, medan ett talsamtal kanske inte går att genomföra.

TOMAS LAUFFS/TT

Texten publicerad av: