Ingen uppvaktning om högstadiet

Textstorlek:

Förra veckan begärde föräldrar, elever och personal på Österfärnebo skola att få träffa kommunledningen för att prata om elevflytten från högstadiet. I fredags kom svaret från kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande.

”…ett enskilt samtal ”bakom stängda dörrar” kommer inte att påverka beslutsprocessen i det här läget.”

Så avslutar kommundirektör Ann-Katrin Sundelius och kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström sitt svar på begäran om uppvaktning om högstadiet i Österfärnebo.

”Vi har förstått att det är många rykten i omlopp vad gäller en eventuell flytt av högstadieeleverna i Österfärnebo, men berörda elever och föräldrar har fått information.” , skriver de och förklarar varför det inte är aktuellt med ett möte:

”Rekrytering pågår fortfarande enligt de rutiner som finns och beslut i frågan tas först när den processen är avslutad.

Eventuella oklarheter gällande delegationsordning kommer att prövas av högre instans då beslutet är överklagat och en JO-anmälan lämnats in.

Enligt fastställt reglemente av kommunfullmäktige är det Kunskapsnämnden och dess förvaltning som beslutar i skolfrågor.”

Sedan avslutar de sitt svar:

”Vidare har ledande politiker och kommundirektören på ert initiativ redan deltagit i ett möte i Österfärnebo och lyssnat på era frågor, och ett enskilt samtal ”bakom stängda dörrar”

kommer inte att påverka beslutsprocessen i det här läget.”