Kor viftar på svansen för borsten

Roterande borste – positivt och lite spännande, tycks kossorna tycka. Foto: Daiana de Oliveira Foto: Daiana de Oliveira
Textstorlek:

Med ett bra koöga kan bonden se hur djuren mår – men forskaren måste kunna bevisa det. Därför jobbar SLU på att systematisera kors kroppsspråk.

– Det finns folk som tror att de är bra på att se vad ett djur känner. Det kanske de är, men utan bevis kan vi inte använda deras uppfattningar för att bedöma djurens välbefinnande på ett tillförlitligt sätt, säger professor Linda Keeling i ett pressmeddelande.

Tillsammans med forskaren Daiana de Oliveira, båda vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), har hon publicerat en artikel om kors kroppsspråk.

Det blir nämligen allt viktigare för forskningen att kunna bedöma om djur mår bra – samtidigt som det saknas mått för att göra bedömningarna.

För att försöka få fram ett sådant mått studerades kor som åt, köade för att bli mjölkade och kliade sig på roterande borstar.

En besättning om 72 kor studerades. Svansens, öronens och nackens positioner observerades.

Forskarna gjorde över 3700 observationer som de sorterade in bland sex öronställningar, fyra nackställningar och fem svansbeteenden.

De fick se några oväntade rörelser och kroppshållningar.

– Det var nästan bara när korna använde den roterande borsten som de viftade på svansen. Hos hundar förknippas svansviftning ofta med ett positivt tillstånd, men nästan aldrig när det gäller kor, säger Daiana de Oliveira.

All den insamlade datan analyserades med hjälp av en modell som används inom människopsykologi där känslor beskrivs i två dimensioner: Hur positiv eller negativ känslan är, och hur lugn eller upphetsad människan eller kossan är.

Grafen visade att korna mår på helt olika sätt, när de ägnar sig åt de olika vardagsaktiviteterna.

Att köa för mjölkning var ingen höjdare.

– Att kor upplever det som positivt att äta och att bli borstade överensstämmer med vad tidigare forskning tyder på. Att de tycks uppleva köande som negativt är däremot något nytt, liksom att köandet innebär stunder av både lugn och upphetsning, säger Linda Keeling.

Studien av kornas kroppsspråk är tänkt att fungera som en grund för forskningen kring djurs mående.

– Vi ser vår studie som ett första steg mot ett tillförlitligt sätt att beskriva nötkreaturens känslotillstånd och vi tror också att metoden lätt kan anpassas till studier av känslor hos andra arter, säger Daiana de Oliveira