Motarbetad entreprenörsanda

Textstorlek:

Jag älskar landsbygden och vill mer än något annat att den ska utvecklas, inte avvecklas. Vissa politiska motståndare hävdar att det är att gå i ledband för vissa särintressen och kräva bidrag. Ingenting kan vara mer fel.

Vad den svenska landsbygden behöver är inte mer bidrag utan att staten genom lagar, regler och via sina myndigheter slutar att ideligen sätta krokben för landsbygdens entreprenörer.

Ingenstans är entreprenörsandan så stark som på landsbygden. Av den enkla anledningen att bor man på landsbygden vet man att man måste lösa problemen själva. Därför myllrar landsbygden av entreprenörskap och företagande.

Därtill en till vrede gränsande frustration över att det alltid finns en liten regel och någon myndighet som försöker sätta stopp för framtidstron.

Som de småskaliga fiskarna längs Norrlandskusten som ständigt får höra från Livsmedelsverket att deras bland konsumenter så högt eftertraktade produkter är giftiga.

Eller att de även om stormen bryter ut inte får gå i land förrän Havs och vattenmyndigheten gett sitt tillstånd. Allt medan de stora trålarna får dammsuga bottnarna på allt levande.

Eller de som försöker bedriva småskaliga slakterier och möter ett regelverk anpassat för stora slakterier och myndigheter vars tjänstemän inte ser som sin uppgift att främja småskalig livsmedelsproduktion utan istället att hitta någon liten regel som det kan ha brutits mot.

Bara det orimliga i att redan i januari redogöra för vilka dagar i september som slakt kommer att ske. Inget problem för det stora slakteriet som har full verksamhet veckans alla dagar, men så svårt för de småskaliga.

Eller den driftige entreprenören som på en liten åker, vad han trodde mitt i skogen, vill anlägga en liten travanläggning. Som stoppas av kommunen därför att det 290 meter genom tät granskog finns en liten bäck vilken gör att strandskyddet förbjuder byggnation.

För att inte tala om skogsägaren som sparat sin skog för att ha en dräglig pensionärstillvaro för att när det är dags beläggas med avverkningsförbud helt utan att få ekonomisk kompensation.

Lägg därtill Boverket som kom på idén att när den gamla jordbruksfastigheten skulle renoveras förbjuda att den gamla vedspisen skulle få sättas tillbaka där den alltid spridit värme.

För att inte tala om vänsterregeringen som med stöd av SD efter valet tänker införa en lastbilsskatt för att straffa den som försöker producera en vara långt från de stora befolkningskoncentrationerna.

Vad landsbygdens alla entreprenörer behöver är ett regelverk som inte alltid utgår ifrån storstaden utan från att företagandet på landsbygden ska växa och frodas.

Därför behövs det ett nytt ledarskap för Sverige.

+
Den starka entreprenörsandan på landsbygden

Myndigheter som försöker sätta stopp för framtidstron

Anders W Jonsson, Riksdagsledamot (c)