Rektorer får bara flytta elever inom samma skolenhet

Textstorlek:

En rektor kan enligt skollagen flytta elever om det innebär betydande ekonomiska svårigheter för kommunen att eleven går kvar. Annars har eleven rätt att gå kvar på skolan där eleven blivit antagen.

Om eleverna ska flyttas från Österfärnebo skola till hösten träder skollagen in. Rektorer har enligt skollagen rätt att göra omorganisationer inom en skolenhet.

I en tidigare intervju med Gästriklands Tidning angående högstadiet i Forsbacka, förklarar Sofia Kalin som är jurist på Skolverket att en skolenhet inte betyder flera skolor inom ett område.

– Med skolenhet avses en specifik skola, säger Sofia Kalin.

Helena Messing Bergh är pressekreterare på Skolverket och förklarar att det alltid är samma regler som gäller om elever flyttas.

– Vi har fortfarande denna lagtext (Skollagen 10 kap 30-31§): att hänvisa till, säger Helena Messing Berg.

I skollagen finns regleringen om placering vid skolenhet. I 30 § står att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, vilket innebär att elev rätt att gå kvar i den skola den först blev antagen till.

Sedan finns två undantag.

Det ena är att elever kan flyttas om det annars skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. I 31 § står att den som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där om inte något annat följer av 30 § andra stycket.

När det gäller högstadiet i Österfärnebo är det istället för rektorn en skolchef som tagit beslutet, men enligt Olle Wistbacka, ordförande i Kunskapsnämnden, har nämndens delegation till rektorn delegerats tillbaka till skolchefen.

– I det här fallet har rektor återlämnat beslutet till skolchefen Inger Norman, säger Olle Wistbacka.

Han menar att rektorn inte antar eleverna till Österfärnebo skola, eftersom det inte går att garantera elevernas undervisning.

Juristen Sofia Kalin på Skolverket kan inte uttala sig om enskilda fall men hennes tolkning av skollagen är att beslutet om att flytta elever ligger på kommunen.

– Bestämmelsen är skriven som att kommunen ska ta beslutet, säger Sofia Kalin.

När en skola stängs är det istället kommunallagen som träder in, men inom Sandvikens kommun finns inget beslut om att stänga högstadiet i Österfärnebo. Enligt den presentation som gjordes i maj på Österfärnebo skola handlar beslutet om att flytta högstadieeleverna. Men något diariefört beslut om att flytta eleverna finns inte.

– Eftersom det inte finns några beslut finns det heller ingen diarieförd anmälan till Kunskapsnämnden, säger Karin Jankensgård, registrator på kunskapsnämnden.

– Det jag kan säga är att ingenting ska stängas, varken en hel skola eller delar av den.

Begreppet tillfällig stängning har också förekommit i diskussionerna om Österfärnebo skola, men inom skollagen finns inget begrepp som heter tillfällig stängning. Antingen är skolan stängd eller öppen.

– Oavsett vad kommunen kallar det så är det uppenbart att eleverna inte får gå kvar i skolan, säger Helena Messing Berg.

Ett tydligt besked kring högstadiet i Österfärnebo väntas komma senast på tisdag då Kunskapsnämnden sammanträder.

MARITA GRUFVIK

Publicerad av: