Sommar, tystnad och en resa

Textstorlek:

Sommar och ledighet ligger framför många av oss nu.
Kanske lämnar många av oss en stressig vår och försommar som har inneburit stora arbetsbördor, stress och jäkt. Saker som hela tiden kräver vår uppmärksamhet får vi nu för en stund lämna och fylla med annat. Just det, fylla med… Eller?

Jag har kommit på mig själv ställa frågan till flera av mina vänner, ”- Vad ska du göra i sommar?”.

Lika självklar som frågan är har svaren varit. Allt ifrån resor, byggprojekt eller evenemang har varit högst upp på listan.

Ingen av mina vänner har sagt. ”-Ingenting, jag ska stänga av alla intryck och bara sitta tyst”.

Vi alla fortsätter med att planera och fylla den tid som vi faktiskt har till att just slippa planera och fylla.

Tystnad kan enkelt delas upp i två sorter. En oönskad tystnad, där pinsamhet, otålighet och osäkerhet råder eller en önskad tystnad som då innehåller det motsatta. Skönhet, vila, tillit och trygghet.

Nästan som en naturlag i livet gäller principen; för att nå det önskade måste vi först bryta barriärer av det oönskade.

En god vän till mig berättade för en tid sedan om vad som hände när det hade varit en alltför lång tid i en alltför stressig miljö, ordinationen som följde var tystnad. Till en början var det svårt att greppa och förstå, efter en tid blev den sedan nåbar och till slut infann den sig där.

Då plötsligt kom värden tillbaka. Värden som han hade glömt att de fanns, än mindre att de var värda något för honom. Fågelsång, vinden, pulsen, andetagen.

Vi får inte tystnad så ofta nuförtiden, Vi lever i ett 24/7 samhälle där vi ständigt har liv och rörelse runt omkring oss. Den önskade tystnaden förminskas och ger då mer utrymme åt den så kallade oönskade tystnaden. Tyst blir tråkigt, meningslöst och skrämmande.

Jag hörde en man en gång säga ”Tystnaden är en väg in i dig själv, och i slutet av den vägen kan du lära dig se vad du behöver.”

Kanske ska vi ta oss en eller några stunder i sommar till att möta tystnaden. Våga lämna rum och plats i kalendern för ingenting, eller kanske till och med boka in en tid för ingenting. En tid där vi kan gå förbi den obekväma oönskade tystnaden och se om och hur vi kan hitta den önskade tystnaden.

Kanske vi också hittar något annat som vi verkligen behöver.

+ En sommar fylld av nya upplevelser

– En sommar fylld med nya upplevelser