Teknik ska hjälpa jägare

Regeringen föreslår hjälpmedel i vildsvinsjakten. Foto: Thinkstock
Textstorlek:

Nyligen uppmanade Trafikverket till försiktighet på E16 mellan Nybo och Hagaström. Minst ett stort vildsvin rörde sig på vägen. Den växande vildsvinsstammen är kostsam för samhället. Nu vill regeringen tillåta ny teknik för att jakten ska bli effektivare.

Regeringen föreslår att det ska bli tillåtet att använda elektroniska bildförstärkare, värmekameror och rörlig belysning. Det ska göra det lättare att jaga de nattaktiva svinen. Idag krävs dispens från länsstyrelsen för att använda de jaktmedlen.

”De växande vildsvinstammarna orsakar stora problem för markägare och lantbrukare. Jakten efter vildsvin måste därför underlättas och effektiviseras. Att tillåta dessa jaktmedel vid vildsvinsjakt är ett steg på vägen”, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i ett pressmeddelande.

Svenska Jägareförbundet har fört dialog med regeringen om förslaget. Förbundsjuristen Ola Wälimaa är positiv.

– Alla förenklingar är bra, så länge metoderna är säkra. Det finns nyanser att fundera över i förslaget, men det återkommer vi till i vårt remissvar, säger han.

De flesta vildsvinsjägare redan har dispens för att använda jaktmedlen, påpekar han och efterlyser fler åtgärder.

– Det bästa vore om småskalig försäljning av vildsvinskött kunde underlättas. Då skulle fler vildsvin skjutas.

Anders Wetterin, jakt- och viltexpert vid LRF, är också positiv.

– Det är ett bra förslag. Vi är helt ense med regeringen, men vårt förslag var annars lite bredare. Vi tycker att förslaget borde gälla alla djur man kan jaga på natten, säger Witterin till TT.

Vildsvinens framfart utgör en enorm kostnad för svenskt jordbruk, berättar Witterin.

– Sveriges lantbruksuniversitet gjorde en gedigen beräkning i fjol, som visade att vildsvin kostar svenskt jordbruk 1,1 miljarder kronor årligen. Då ligger hela jordbrukets nettoproduktionsvärde på fem till sju miljarder per år, säger han.

Joel Malmén/TT

Publicerat av: