Torsåkers märkvärdigaste äng står i blom

Textstorlek:

Ängen vid Fäbods i Östansjö har slagits varje sommar i minst 200 år. Det är ett eldorado för ängsväxter som visas upp för besökare på De vilda blommornas dag 17 juni.

– Det finns ingen annan äng av den här kalibern i länet, säger Barbro Risberg.

Mellan mörka tallar och en grönskande åker vid Fäbodsjön breder en ängen ut sig. Där trivs växterna från Taubes texter.

Allt doftar kryddigt, somrigt och sött.

– Fäbods är Arne Perssons föräldrahem. Han började hävda ängen på 60-talet. Människor har skött om den i 200 år, kanske mer. Den har aldrig blivit konstgödslad. Det har gått kor här, den gödningen har den fått, men inte sedan 60-talet, berättar Barbro.

– En utmagrad äng som hävdats under lång tid är ett eldorado för ängsväxter.

Naturintresserade Gästrikar fick upp ögonen för Arnes äng 1987, när Länsstyrelsen inventerade ängsmarker och hagmarker.

– Då hade det börjat gå upp för folk att den här sortens marker var på väg att försvinna, säger Barbro.

Hon är ordförande i Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker. De engagerade sig i slåttern vid Fäbods 1991. När Arne gick med lien ställde föreningen upp med slåtterbalk och räfsor.

De senaste två åren har Länsstyrelsen stått för skötseln.

– Arne sålde marken till Naturvårdsverket och Länsstyrelsen ställde upp med hävden. Det var en bra lösning, tycker vi. Nu finns en plan på att det ska bli naturreservat.

Ängen är redan ett Natura 2000-område men i ett reservat skulle floran få ytterligare beskydd.

Reservatet föreslås bli 8,4 hektar stort, varav ängen utgör 1,4 hektar. Då ingår en skogsdunge, åkern nedanför ängen samt en bit av Fäbodsjöns strand.

Att skogen hålls lagom tät, och att det är öppet ända ned till vattnet, är avgörande för den biologiska mångfalden. Det är också slåtterns kontinuitet, många av växterna är konkurrenssvaga och kan försvinna snabbt.

– Missar man ett år har man problem. Om några arter får bli för höga, slås lägre arter ut. Missar man i två år är det katastrof. Då blir det svårt att återställa ängen.

Hävden blir ännu viktigare just för att floran är unik.

– Vissa växter finns bara här. Om de försvinner, kan de inte sprida sig hit igen.

Söndag den 17 juni är De vilda blommornas dag. Då ordnas blomstervandringar i hela landet, och flera stycken i Gästrikland. Barbro guidar vid Fäbods.

Hon visar bland annat jungfrulin, brudsporre, ängshavre, stortimjan, darrgräs, kattfot och blåsuga och berättar mer om ängens historia och framtid.

– Det här är nästan som ett museiföremål, som en klenod från 1700-talet. Men här är det marken som minns vad den varit med om, säger Barbro Risberg.