Upprop för stärktskogsägande

– Vi har samma skogsvårdslag som på 90-talet, men den tolkas på ett annat sätt idag och det gör skogsägare rättslösa, menar Hans Jonsson som står på Gävleborgscenterns fjärde plats på riksdagslistan. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

Svenska skogsägare måste få tillbaka sin optimism och framtidstro, menar Centerpartiet som just nu gör en turné i skogslänen med sitt ”skogsupprop”. I veckan landade turnén på Folkets hus i Järbo.

– Äganderätten naggas hela tiden i kanten och det drabbar skogsägarna hårt, säger Hans Jonsson, riksdagskandidat för Gävleborgscentern.

Han var med och inledde Center­partiets skogsturné i Ljusdal för några veckor sedan och där deltog ett 30-tal personer i diskussionen om skogspoitiken. I Järbo var intresset svagare med enbart en handfull skogsägare, trots att Mellanskog deltog i träffen och hade bjudit in 1300 skogsägare via sms.

Hans Jonsson kom snabbt in på att synen på svensk skog har förändrats under de senaste ­årtiondena.

– Vi har samma skogsvårdslag som på 90-talet, men den tillämpas på ett annat sätt idag, ­säger han och menar att fokus har ­flyttats från aktivt skogsbruk till att skydda skog och att det sker i en tid när skogen borde användas mer för att klimatutmaningarna ska klaras.

– En förklaring till det är att det inte längre finns ­några skogsbrukare utan bara bevarare på de ­ledande positionerna hos myndigheterna, säger en av ­deltagarna upprört.

– Ja, och det är ett problem eftersom många myndighetspersoner tolkar naturvård som att bevara skog och inte jakt och skogsbruk som det var förr, säger Hans Jonsson.

– Och vad kan Centern göra åt det?

– Vi vill bland annat att staten gör rätt för sig och betalar när avverkningar stoppas på grund av exempelvis nyckelbiotoper, ­säger Hans Jonsson och menar att de pengar som regeringen avsatt för inventering av nyckelbiotoper och ersättning till de skogsägare som tvingas sätta av arealer inte räcker.

– Vi vill stoppa inventeringarna och se till att det blir rättssäkert när inventeringarna görs och skogsägarna hindras från att bruka sin egen skog.

När landsbygdsminister Bucht kom med besked om mer pengar till nyckelbiotopsinventering sa han att det är viktigt att skogsägarna inte kommer i kläm. Men på mötet berättas om flera fall där skogsägare gjort avverkningsanmälan men stoppats när skyddsvärda naturvärden hittats vid inventeringen.

– Sedan använder statens tjänstemän nyckelbiotopsinventeringarna som ett sätt att pressa ersättningarna för att lösa in skog. Skogsägare får höra att ­eftersom de har höga naturvärden eller nyckelbiotoper på marken är ­skogen inte så mycket värd eftersom den inte kan avverkas. Och då kan ersättningen från staten inte heller bli särskilt hög, berättar en deltagare.

– Skogsägarna blir helt maktlösa. Det är inte rättssäkert, säger en annan och ifrågasätter om det ens är lagligt att lägga upp avverkningsanmälningarna på nätet så som Skogsstyrelsen gör idag.

– Det gör att vem som helst kan gå in och läsa alla uppgifter och dessutom överklaga anmälan. Skogsägarna ges inte möjlighet att hantera sin egen skog.

Det är därför, menar Hans ­Jonsson och Centerpartiet, som det behövs ett skogsupprop för de svenska skogsägarna.

– Staten konfiskerar privata skogsägares mark. Skog som de i generationer har tagit ansvar för och brukat. Skogsägarna har i generationer skapat höga värden i skogen som de inte får betalt för, säger han.

– Det vore bra om nyckelbiotopbegreppet försvann och att det enbart handlar om betald ersatt skog eller produktionsskog, säger Per-Olof Uhrus som är skogsägare i Ockelbo och styrelse­ledamot i LRF Gävleborg.

FAKTA

Nyckelbiotop

En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö är viktig för skogens växt- och djurliv. Nyckelbiotopens rödlistade arter är ofta knutna till vissa typer av terränglägen, såsom strandskogar, raviner och rasbranter.

Källa: Nationalencyklopedin